หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท
คอมพิวเตอร์ 7/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
และยังใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
หากไม่มีซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานใดๆได้
โดยซอฟต์แวร์ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
ปล.จากหนังสือ "คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น"
8/6/55 โพสต์โดย นายต่อ
2 จาก 2
› โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร มีกี่ป
21/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โค้ด100จอใช้กี่แต้ม
โปรแกรม และซอฟต์แวร์ แตกต่างกันอย่างไร
application แปลว่าอะไร ศัพท์คอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท
ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบีบน Visaul Studio (สำหรับคอมพิวเตอร์ 32 bit) เราต้องทำอย่างไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู