หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน ว่าการทำ หน้าที่ บทลงโทษ สำหรับคนไม่ทำ
กฏหมายอาญา | ข้อพิพาทการค้า 29/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ความผิดและโทษของผู้ฝ่าฝืน ไม่ทำตามกฏหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

  1. ไม่ขอมีบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
  2. บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่ยื่นขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  3. ไม่ส่งมอบบัตรคืนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน หลังจากเสียสัญชาติไทย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือแสดงหลักฐานเป็นเท็จเพื่อขอมีบัตร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิ์ใช้เมื่อเสียสัญชาติไทยแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  5. เอาบัตรของผู้อื่นไป หรือยึดบัตรของผู้อื่น หรือใบรับรอง หรือใบแทนรับรองของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  6. ไม่อาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับบัตรประจำตัวประชาชนของตน เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
29/1/54 โพสต์โดย Winyu444
2 จาก 2
อ้าวลืมไป....

ยกมาทั้งเว็บเลยดีกว่า....
29/1/54 โพสต์โดย Winyu444
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในกรณีที่บัตรประชาชนตัวจริงหาแต่เรามีสำเนาบัตรประชาชนอยู่จะสามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้หรือป่าวค่ะ
ไม่ได้ทำบัตรประชาชน จะปีละ
บัตรประชาชน
บทลงโทษของการพยายามขัดขืน.."ความรัก"
บัตรประชาชน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู