หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัญลักษณ์ในแผนที่หมายถึงอะไร ??
ปัญหาคาใจ 10/6/54 โพสต์โดย Tp.Dearmee
คำตอบ
1 จาก 3
สัญลักษณ์อะไร แบบไหนล่ะ มันมีตั้งเยอะ  มีทั้งที่เป็นมาตรฐาน  กับที่ใช้เฉพาะ  แต่แบบที่ใช้เฉพาะ เค้าจะมีคำอธิบายนี่ว่า 3 เหลี่ยมคืออะไร วงกลมคืออะไร สี่เหลี่ยมคืออะไร
10/6/54 โพสต์โดย chyp
2 จาก 3
1. องค์ประกอบภายในขอบระวาง   เป็นรายละเอียดต่างๆที่อยู่ภายในกรอบของเส้นขอบระวางแผนที่ ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า “แผนที่” (Map Face) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
ก) สัญลักษณ์ (Symbol) แผนที่ทุกแผ่น หรือทุกระวางจะต้องมีสัญลักษณ์ เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในแผนที่ต้องมีคำอธิบายเครื่องหมายบ่งบอกไว้ (ปรากฏในองค์ประกอบภายนอกของขอบระวางแผนที่)   สัญลักษณ์ที่ใช้แทนลักษณะที่ปรากฏในภูมิประเทศจริงในแผนที่นั้น จำแนกได้ 3 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้
1) ประเภทลักษณะทางกายภาพ (Physical Features) ใช้แสดงรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ใช้แทนแหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง กุด สระที่ลุ่มต่าง   ใช้แทนความสูงต่ำของภูมิประเทศ ใช้แทนพืชพรรณธรรมชาติต่างๆ
2) ประเภทลักษณะทางวัฒนธรรม  (Cultural Features) ใช้แสดงสิ่งต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ บ้าน หมู่บ้าน เมือง ตลาด ฯลฯ ใช้แทนการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางเท้า    ใช้แทนลักษณะการใช้ที่ดิน ได้แก่  สวน  ไร่    นา     เหมืองแร่ นาเกลือ ฯลฯ
สัญลักษณ์  (Symbol)   คือ เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการแสดงไว้ในแผนที่เพื่อประหยัดเนื้อที่และเพื่อทำให้ดูทำความเข้าใจแผนที่ได้ง่ายขึ้น  สัญลักษณ์อาจแสดงเป็นภาพวาดเหมือนจริงหรือเป็นเครื่องหมายต่างๆ เช่น จุด  เส้น  รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม  หรือจะแสดงเป็นสีก็ได้ เช่น ในแผนที่แสดงภูมิประเทศ มัก-แสดงเป็นสีที่มีความหมายตามหลักสากล  ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป เช่น สีเขียวหมายถึงที่ราบ  สีน้ำตาลหมายถึงที่สูงหรือภูเขา  เป็นต้น สีที่ใช้แทนภูมิประเทศจะมีสีอ่อนบ้างแก่บ้าง แตกต่างกันไปตามสภาพ        ภูมิ ประเทศของพื้นที่แต่ละแห่ง
เครื่องหมายแผนที่ (Legend)  คือ  เครื่องหมายที่ใช้แสดงความหมายของสิ่งต่างๆบนผิวพิภพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น  เครื่องหมายที่ใช้แสดง นี้จะพยายามให้มีลักษณะเหมือนของจริงในลักษณะที่มองมาจากข้างบน  ที่ขอบ ระวางแผนที่จะแสดงเครื่องหมายแผนที่ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่ทราบว่าแทนสิ่งใดในภูมิประเทศจริง  นอกจากจะใช้เครื่องหมายแผนที่แทนแล้ว  ยังใช้สีประกอบเครื่องหมายเพื่อความสะดวกและง่ายต่อผู้ใช้อีกด้วย  สีที่ใช้แตกต่างกันออก  ไปตามชนิดของรายละเอียดในภูมิประเทศแผนที่มาตรฐานของประเทศไทย  มี  4  สี  คือ
1) สีดำ  แทนรายละเอียดที่สำคัญทางวัฒนธรรม  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บ้าน ทางรถไฟ
2) สีน้ำเงิน แทนรายละเอียดที่เป็นน้ำ เช่น แม่น้ำ  ทะเลสาบ หนอง บึง
3) สีน้ำตาล แทนรายละเอียดที่มีความสูงต่ำของผิวพิภพ   เช่น  เส้นชั้นความสูง  ดินถม
4) สีเขียว แทนบริเวณที่เป็นป่าหรือพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ
5) สีแดง แทนถนนสายหลัก บางแห่งแสดงไว้ให้ทราบว่าเป็นพื้นที่หวงห้าม  หรือมีอันตราย
14/6/54 โพสต์โดย อนันต์ชัย
3 จาก 3
สัญลักษณ์ของประภาคารคืออะไรหรอค่ะ พอดีมีการบ้านค่ะ
31/10/55 โพสต์โดย คุณหนูนะโม no has แฟน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมสัญลักษณ์การนอน ถึงใช้ ตัว "Z" ในการสื่อความหมาย
ความหมายของสัญลักษณ์ ของ google วันนี้ครับ
ต้นกำเนิดของรูปหัวใจ
สัญลักษณ์ในเมนูตัวจุดตามด้วยเครื่องหมายลบหมายถึง
♀สัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู