หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร
การลงทุน | เงินๆทองๆ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
29/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องทำอย่างไร
♥น่ายินดียิ่ง ... เมื่อเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ มาพร้อมกับ เงินโบนัส ♥
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่ อย่างไร
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน
การหักเงินประกันชีวิต
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู