หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญการเกษีณอายุก่อนกำหนด
ประกันภัย | ประกันชราภาพ 13/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับราชการ) = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ) = 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

บำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)/50

(ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)
22/7/53 โพสต์โดย โอออนไลน์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีบํารุงผมแห้งเสียแตกปลาย
เงินบํานาญ กบข บังคับคดีได้ไหม
ประวัตินายเฉลิม อยู่บํารุง
เฉลิม อยู่บํารุง ประวัติ
ผิวสวยจากข้างใน...ใส่ใจอาหารบํารุงผิว ???
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู