หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เซลล์คืออะไร
วิทยาศาสตร์ 2/6/53 โพสต์โดย ทำพทฟรก
คำตอบ
1 จาก 7
หน่วยชีวิตเล็กๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
2/6/53 โพสต์โดย Creez
2 จาก 7
เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีรูปร่าง ขนาด และโครงสร้างแตกต่างกัน
แต่มีส่วนที่เหมือนกันได้แก่ นิวเคียส ไซโทพลาซึม เยื่ิอหุ้มเซลล์
2/6/53 โพสต์โดย khingdog
3 จาก 7
เซลล์  เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรูปร่างของเซลล์แต่ละอย่างจะแตกต่างกันมากแต่จะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน คือ เซลล์ทุกเซลล์จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์และกั้นเซลล์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนในเซลล์พืชจะมีผนังเซลล์ (call wall ) มีโครงสร้างเล็กๆอยู่ภายใน เรียกว่า organelle ล่องลอยใน cytoplasm organelleเหล่านี้ทำหน้าที่ต่างๆกันมีนิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึมต่างๆและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
3/6/53 โพสต์โดย kugan
4 จาก 7
เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุด
เซลล์คือหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีชีวิตที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน
ชนิดของเซลล์
    เซลล์แบ่งตามลักษณะของนิวเคลียส แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
    1. เซลล์โพรคาริโอด (prokaryotic cell) เป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วย โครโมโซมเพียงเส้นเดียว มีลักษณะเป็นวงแหวน ได้แก่ เซลล์ของพวกแบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
      2. เซลล์ยูคาริโอด (eukaryotic cell) เป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส สารพันธุกรรมหรือโครโมโซมบรรจุอยู่ภายในนิวเคลียส ได้แก่ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไป เช่น รา โพรโทซัว สาหร่ายอื่นๆ พืช สัตว์
3/6/53 โพสต์โดย ชอบฟิสิกส์คร้าบ
5 จาก 7
เซลล์ไม่ใช่หน่วยของสิ่งมีชีวิตนะครับ
เช่น ไวรัส ไงครับ ไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ แต่ว่าไวรัสไม่ได้เป็นเซลล์
28/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 7
เซลล์ไม้คอร์กเล็กมาก
17/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
เซลล์ (Cell) คือ หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์(cell) มาจากคำว่า Cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็ก ๆ
10/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เนื้อเยื่อพืชกับเนื้อเยื่อสัตว์แตกต่างกันยังไง?
อยากซื้อแผงโซล่าเซลล์แบบแบ่งขาย
ฆ่าตัวอสุจิตายจะบาปหรือเปล่า
ยกย่องเห็ด เป็นยอดอาหารวิเศษ ?
การฉีดสเต็มเซ็ล คือการฆ่าทารก?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู