หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการเขียนอ้างอิง "ภาพ" วิทยานิพนธ์
เวลาเราหยิบ ภาพมาจากเอกสารหรือหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา แบบใต้ภาพ หรือหลังชื่อภาพประกอบ หรือไม่ต้องอ้างอิง
อ้างอิง วิทยานิพนธ์ 10/3/53 โพสต์โดย omzin
คำตอบ
1 จาก 2
(1)  * การเขียนอ้างอิง *
ข้อความที่ต้องการอ้างอิง  นำมาจากเอกสารพิเศษและโสตทัศนวัสดุ     เอกสารพิเศษ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน รายการวิทยุโทรทัศน์ ปาฐกถา เป็นต้น  หรือโสตทัศนวัสดุ  เช่น  สไลด์  ฟิล์มสตริป  เทปบันทึกเสียง  แผนที่   เป็นต้น ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง, ผู้ผลิตหรือชื่อเรื่อง (กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง)   เว้นหนึ่งระยะ ตามด้วยปี    
ดังตัวอย่าง
 (ดำรงศักดิ์  ชัยสนิท, P2549)
        (Killough, P2006)
 (รายการตามหาแก่นธรรม, P2550)  
---------------------------------------------------------  (^e^)/

(2) * การเขียนบรรณานุกรม *
การเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ    เช่น   สไลด์    เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  ฟิล์ม(ภาพยนตร์)   ฟิล์มสตริป   แผนที่   แผนภูมิ  ฯลฯ    มีแบบแผนและหลักเกณฑ์การลงรายการ ดังนี้

//////////ชื่อผู้จัดทำ. //(หน้าที่รับผิดชอบ-ถ้ามี). //ปีที่เผยแพร่.//ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].
          ///////////////////สถานที่ผลิต://หน่วยงานที่เผยแพร่.  

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงรายการโสตทัศนวัสดุ
     1.  เครื่องหมาย " /// " ในที่นี้แสดงการเว้นระยะ  ในการพิมพ์ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไป
     2.  หน้าที่รับผิดชอบ ถ้ามีจึงระบุ เช่น เป็นผู้ผลิต (Producer)  ผู้กำกับ (Director) ผู้บรรยาย (Speaker)    เป็นต้น
     3.  ลักษณะของสื่อโสตทัศน์ ให้ใช้ดังนี้
ภาษาไทย             ภาษาอังกฤษ
[แผนที่]        [Map]
[แผนภูมิ]       [Chart]
[แผนภาพ]     [Diagram]

     * ตัวอย่างเช่น *
      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  สำนักงานนครราชสีมา.  ม.ป.ป.  แผนที่จังหวัดนครราชสีมา [แผนที่].  
                                                    นครราชสีมา:   สำนักงานนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Sattellite Imagemap of the World [Map].  1999.  London: Derling Kindersley.

---  จบ ----
10/3/53 โพสต์โดย คิดขวางโลก 8
2 จาก 2
มันมีรูปแบบของมันเองโดยเฉพาะ  เหมือลายเซ็นนะค่ะ
คือ รับเขียนและตรวจบรรณานุกรมอยู่นะค่ะ

สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม จากทั้งหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
domenoest@yahoo.com เมล์มาคุยกันก่อนได้ค่ะ
ใครอยากเข้าไปหาข้อมูลการเขียนรูแปแบบต่างๆก็เชิญที่ blog ได้เลย
http://howtowritebibiography.blogspot.com/
7/8/53 โพสต์โดย domenoes
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ออก ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยได้มั๊ยคะ T T
ทำวิทยานิพนธ์ โดนไม่มีมหาวิทยาลัยได้ไหม
การเขียนอ้างอิง มีความสำคัญอย่างไร
อยากได้เว็บที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์คะ
ดิฉันทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ ทีมงาน ค่ะมีใครทำเรื่องนี้ ไว้บ้างคะ ช่วยเสนอแนะก็ได้ค่ะ ทำท่าจะไปไม่เป็นแล้ว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู