หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทบาทหน้าที่ของธนาคาร
(จะทำงานส่งครู) | ความรู้ 9/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 8
มึงมานั่งถามบ้าถามบ่ออะรั้ยหนักหน้า ไม่ได้ประเทืองปัญญาเลย ไอ้  ไร้สมอง ไร้ความรู้ ไร้ มารยาท ไม่ได้เพื่อนๆคนอื่นๆงั้ยว่ะ
9/11/51 โพสต์โดย gorogozo
2 จาก 8
ระดมเงินทุน
ให้กู้ยืม (ปล่อยสินเชื่อ)
รับฝากเงิน
9/11/51 โพสต์โดย maddog
3 จาก 8
การทำรายงานส่งอาจารย์ ควรค้นหาด้วยตนเองค่ะ เดี๋ยวนี้ Google ทำให้การทำรายงานของนักเรียนง่ายขึ้นเยอะแล้วนะคะ
ทำอะไรด้วยตัวเองจะช่วยพัฒนาสมองและความสามารถค่ะ ^^
10/11/51 โพสต์โดย si
4 จาก 8
ธนาคาร (อังกฤษ: bank) คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก อธนาคาร (น็อนแบงค์) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้น

เนื้อหา [ซ่อน]
1 ประเภทของธนาคาร
2 หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท
3 ประวัติธนาคารของไทย
4 ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน


[แก้] ประเภทของธนาคาร1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ
2.ธนาคารพาณิชย์
3.ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

[แก้] หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1.มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
2.รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
3.รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
4.ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
5.เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
6.รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
7.ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์
[แก้] ประวัติธนาคารของไทยวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลัภย์ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในปัจจุบัน

[แก้] ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน1.ธนาคารเลือด
2.ธนาคารสเปิร์ม
7/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 8
ธนาคาร (อังกฤษ: bank) คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก อธนาคาร (น็อนแบงค์) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้น

เนื้อหา [ซ่อน]
1 ประเภทของธนาคาร
2 หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท
3 ประวัติธนาคารของไทย
4 ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน


[แก้] ประเภทของธนาคาร1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ
2.ธนาคารพาณิชย์
3.ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

[แก้] หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1.มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
2.รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
3.รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
4.ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
5.เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
6.รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
7.ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์
[แก้] ประวัติธนาคารของไทยวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลัภย์ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในปัจจุบัน

[แก้] ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน1.ธนาคารเลือด
2.ธนาคารสเปิร์ม
7/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 8
ธนาคาร (อังกฤษ: bank) คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก อธนาคาร (น็อนแบงค์) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้น

เนื้อหา [ซ่อน]
1 ประเภทของธนาคาร
2 หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท
3 ประวัติธนาคารของไทย
4 ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน


[แก้] ประเภทของธนาคาร1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ
2.ธนาคารพาณิชย์
3.ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

[แก้] หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1.มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
2.รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
3.รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
4.ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
5.เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
6.รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
7.ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์
[แก้] ประวัติธนาคารของไทยวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลัภย์ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในปัจจุบัน

[แก้] ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน1.ธนาคารเลือด
2.ธนาคารสเปิร์ม
7/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 8
ธนาคาร (อังกฤษ: bank) คือสถาบันรับฝากเงินจากสาธารณะชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วนำเงินที่รับฝากไปปล่อยให้หน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลกู้และรับผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ต่างจาก อธนาคาร (น็อนแบงค์) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร กล่าวคือไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ประชาชน แต่สามารถให้บริการทางการเงินเฉพาะบางประเภทที่ใกล้เคียงกัน อาทิในการให้สินเชื่อระยะสั้น

เนื้อหา [ซ่อน]
1 ประเภทของธนาคาร
2 หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท
3 ประวัติธนาคารของไทย
4 ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน


[แก้] ประเภทของธนาคาร1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ
2.ธนาคารพาณิชย์
3.ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

[แก้] หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท1.ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1.มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
2.รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจ
3.รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
4.ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
5.เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
6.รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
7.ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์
[แก้] ประวัติธนาคารของไทยวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้ง บุคคลัภย์ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกำเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในปัจจุบัน

[แก้] ธนาคารประเภทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน1.ธนาคารเลือด
2.ธนาคารสเปิร์ม
7/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
กำลังทำการบ้านเรื่องนี้อยู่
18/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรฐกิจเปิดคืออะไร?
บทบาทและหน้าที่ของคุณในปัจจุบันกับภาระความรับผิดชอบของคุณ..
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ” ?
ธนาคารอะไรบ้างที่เป็นธนาคารเอกชนและเป็นธนาคารของรัฐ
เงินฝากประจำ ของธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยเยอะสุดครับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู