หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทำไมต้องมีศาลปกครอง
กฏหมาย 24/12/52 โพสต์โดย SuperJia
คำตอบ
1 จาก 7
นั่นดิ อย่างอื่นปกครองไม่ได้หรอ
24/12/52 โพสต์โดย damell
2 จาก 7
ที่พึ่งพิงสุดท้ายของข้าราชการชั้นผู้น้อย อ่ะนะ
24/12/52 โพสต์โดย tunder5134
3 จาก 7
เพราะมีเหตุเกิดกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐครับศาลปกครองตั้งขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการละเลยหน้าที่ ปฏิบัติมิชอบ และช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้น้อยถูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รังแกด้วยครับประชาชนจะได้รับความยุติธรรมแค่นี้นะครับจริงแล้วมีอีกเยอะ
24/12/52 โพสต์โดย torklub
4 จาก 7
ปกครองผู้คน
24/12/52 โพสต์โดย icezaza
5 จาก 7
เท่าที่ผมพอได้ข้อมูลนะค้าบ
การที่ต้องมีศาลปกครองก็เนื่องมาจากว่า เดิมนั้นศาลยุติธรรมจะพิจารณาคดี/ข้อพิพาทที่คู่กรณีมีฐานะเท่าเทียมกัน (ฐานะในที่นี้ไม่ใช่ฐานะในเรื่องของการเงินนะค้าบ) เช่น ข้อพิพาทในคดีแพ่ง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อปรากฏข้อพิพาทของคู่กรณีที่มีฐานะ/สถานะที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีเรื่องของประโยชน์ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีศาลที่จะพิจารณาคดีหรือว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย

ก็หวังว่าข้อมูลเพียงเล็กน้อยจะเป็นประโยชน์บ้างนะค้าบ หุหุ
24/12/52 โพสต์โดย Jus
6 จาก 7
ภารกิจและบทบาทของศาลปกครองคือการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองว่าการกระทำและคำสั่งทางปกครองที่ได้ดำเนินไปนั้น เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รัฐสภาได้ตราขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ คือ การบิดเบือนการใช้อำนาจหรือมีการใช้อำนาจผิดไปจากวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะใช้องค์กรที่เรียกว่าศาลปกครองดำเนินการในการแก้ปัญหาในทางบริหารราชการแผ่นดินเพราะจะช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาคดีของศาลปกครองจะเป็นระบบไต่สวน

การฟ้องคดี
- การละเลยต่อหน้าที่
- การออกคำสั่งโดยไม่ชอบตามกฎหมาย
- การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
- สัญญาทางปกครอง
- การทำละเมิด
และอื่น ๆ
ซึ่งในแต่ละคดีความจะมีคู่กรณี เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะอยู่ในฐานะของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ข้อมูล : หนังสือกว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง
22/1/53 โพสต์โดย คนทำงานศาลปกครอง
7 จาก 7
เพราะบางอย่างเป็นคดีที่มีรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมครับ
ไม่ว่าประชาชนกับรัฐ/หรือหน่วยงานของรัฐกับรัฐ/รัฐกับเอกชน...เป็นต้นเกิดเป้นคู่กรณีกันเพื่อให้การดำเนินการอย่างรวดเร็วดีกว่าจะให้ศาลโดยทั่วไปจัดการก็จะทำให้เกิดเป็นคดีครั่งค้างเสียเวลาและเพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีศาลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาว่าเกี่ยวกับรัฐหรือว่ารัฐผิดหรือไม่
14/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ประเทศไทยมีศาลมากประเภทไปหรือเปล่า
แล้วทำไมในสูติบัตรเขียนปีขาลอ่ะ
ทำไมคนเราถึงแก่
จะจดทะเบียนการค้าต้องทำอย่างไรบ้างคับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู