หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โยมสามารถท่องบทยะถาเองระหว่างกรวดน้ำได้ไหม
ศาสนา 13/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ผมได้นะครับพระอาจารย์
ยถาวาริวาหา  ปาริปุเรนติสาคารัง.........................
อย่างนี้ถูกใช่ไหมครับ
13/5/55 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 8
ท่องได้ หรือ ท่องไม่ได้ มีผลดีผลร้ายอย่างไรหรือครับ
13/5/55 โพสต์โดย SuchaiNoy
3 จาก 8
คุณยกของหนัก ๒๐๐ กิโลเองได้หรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องอาศัยบุรุษผู้มีกำลังยกให้ เหมือนกันกับการส่งบุญกุศลไปให้ญาติเราที่ตายไปแล้ว ถ้าไปเป็นเปรตอยู่ใกล้ เรา เราทำบุญไปให้ได้เลย อุทิศบุญให้เขาก็ได้รับ ไม่ต้องอาศัยใคร เหมือนยกของหนัก ๒๐ กิโล แต่ถ้าเขาอยู่ไกลหลายร้อยกิโล เราตะโกนบอกเขาว่าทำบุญไปให้แล้วนะ อนุโมทนาด้วย แบบนี้เขาไม่ได้ยิน บุญเขาก็ไม่ได้รับ แบบนี้เกินวิสัยเราที่จะทำได้ ก็จำเป็นต้องอาศัยพระที่มีศีลถึง ๒๒๗ ข้อช่วย
13/5/55 โพสต์โดย Darkcoder
4 จาก 8
บทยะถา .....สัพพี เป็นบทให้พรของพระสงฆ์
เราควรใช้บท อิทังเม ยาติโยโหตุ สุขิตาโหตุ ยาตะโย
13/5/55 โพสต์โดย ลุงอู๊ด
5 จาก 8
ใครไปปิดปากโยมอะ ครับ ... ได้ดิ ทำไมไม่ได้
13/5/55 โพสต์โดย ตาย 26 เมษา
6 จาก 8
พระว่ายะถา โยมต้องตั้งจิตอุทิศบุญกุศลถ้าจะว่าต้องว่า อิมินา คือการตรวจน้ำเพราะในคำแปลของยะถาแล้วนั้นเป็นคำพูดที่พระประกาศว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นอย่างนี้ได้แก่ใครเป็นต้นแต่อิมินา นั้นเป็นคำพูที่เราบอกหรือขอไห้สิ่งที่ทำจงบังเกิดแก่เขาเหล่านั้นถ้าถามว่าถูกไหมไม่ถูก แต่ถ้าถามว่าได้ใหมได้แต่เป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่เราทำ เพราะฉนั้น ตรวจน้ำให้ไช้อิมินา    ยกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนโฆษกเขาประกาศเชิญเราเราขึ้นพูดแล้วเราขึ้นไปพูด  แต่เป็นโฆษกพูดแล้วเราพูดตามโฆษกไปเสียไม่ได้พูดในเรื่องที่เราจะพูดนั้นแหละพอเข้าใจนะจ๊ะ..
13/5/55 โพสต์โดย พระคงดำ ประคำเหล็ก
7 จาก 8
ท่องได้ครับ (ท่องไว้ในใจ ความจริงเป็นบทของพระ) พอถึง "จันโท ปัณณะระโส ยะถา.." เรารีบรินน้ำให้หมดตรงนั้นพอดี

วัดแถวบ้านผม
เมื่อพระ ขึ้น ยะถา วาริวะหา ปูรา .
สาธุชน /ฆราวาส ว่าบท อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

ยืนยัน ตาม  พระคงดำ ประคำเหล็ก (พรต อายุโรจน์)
.......................................................................................................................
อนุโมทนารัมภคาถาแปล

ยะถา วาริวะหา ปูรา ..........ปะริปูเรนติ สาคะรัง
(ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใด)
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง ..........เปตานัง อุปะกัปปะติ
(ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้, ย่อมสำเร็จ
ประโยชน์แก่ผูที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น)
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ..........ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
(ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน)
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา ..........จันโท ปัณณะระโส ยะถา
(ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ)
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ
(เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ )

............................................................
บทกรวดน้ำ      
      อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตะรา อาจาริยูปะการา จะมาตา ปิตา จะญาตะกา  ปิยา  มะมัง สุริโย  จันทิมา ราชา คุณะวันตา  นะราปิจะ  พรัมมะมารา จะอินทรา จะตุโลกะปาลา จะเทวะตา ยะโมมิตตา มนุสสาจะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะสัพเพสัตตา จะสุขีโหนตุ ปุญญานิ ปะกะ ตานิ เมสุขัง จะติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะโว มะตัง

        อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุทิศเสนะ จะขิปปาหัง สุละเภเจวะ ตัณหุปาทานะ เฉทะนังเย  สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง     นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา มารา ละภันตุโนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุเม พุทธา    ทีปะวะโร นาโถ ธัมโมนาโถ วะรุตตะโมนาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะสังโฆ นาโถตะโร  มะมัง เตโสตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมาฯ
13/5/55 โพสต์โดย Miscellanous
8 จาก 8
ลองดูคำแปลก่อน

"ยะถา วาริวะหา ปูราปะริปูเรนติ สาคะรัง,
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ,
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง,
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา,
จันโท ปัณณะระโส ยะถา,
มะณิ โชติระโส ยะถา,"

แปลว่า

"ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทร สาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด,
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้, ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น,
ขออิฏฐะผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว,
จงสำเร็จโดยฉับพลัน,
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่,
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ,
เหมือนแก้วมณี อันสว่างไสวควรยินดี"

แปลว่า ผู้ให้พร กับผู้ขอพร คนละคนกัน...
ผู้ให้พรได้อวยชัยให้สิ่งที่ทานอุทิศ(บุญกุศล)จงสำเร็จ...

ดังนั้น ผู้ที่จะกล่าวบทนี้ควรจะเป็นผู้ให้พร และผู้ที่จะให้พร ควรเป็นผู้ที่มีบารมี
ถามว่า ต้องเป็นพระเท่านั้นหรือไม่ สำหรับผมคิดว่า ไม่จำเป็น
27/2/56 โพสต์โดย SUNTHORN BAO-NGERN
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เคยทำความเข้าใจบทสวดนี้ไหม
รู้หรือไม่์? ทำไมจึงต้องกรวดน้ำลงพื้นดิน
เคยเจอบทกรวดน้ำบทนี้กันไหมคับ อิอิ
บทกรวดน้ำ..ฮาๆ
ควรกรวดน้ำให้ใครบ้างหลังใส่บาตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู