หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คารวธรรม-สัปปุริสธรรม-โลกธรรม-ฆราวาสธรรม..............??
คารวธรรมเครื่องนำให้เอื้อเฟื้อ
ในหน่อเนื้อพุทธองค์อย่าสงสัย
ในพระธรรมพระสงฆ์ทุกองค์ไป
การศึกษาพาให้โลกเจริญ

เอื้อเฟื้อความไม่ประมาทขาดสติ
อีกปฏิสันถารการสรรเสริญ
เรียกคารวธรรมควรดำเนิน
โลกเจริญก็เพราะธรรมอันอำไพ

---

ราตรีสวัสดิ์ครับ... ชาวกู"รู" จ้า
ฝัน"ดี"กันทุกคนนะครับ
ราตรีสวัสดิ์ 5/4/53 โพสต์โดย ๛T๏M๏Da•Ji๛
คำตอบ
1 จาก 3
ซาธุ
5/4/53 โพสต์โดย Nazha
2 จาก 3
มาดาม   ฆาราวาสธรรม
5/4/53 โพสต์โดย มาดาม มก♥
3 จาก 3
ที่เห็นว่าใช้ประโยชน์อยู่ตลอด
คือ สัปปุริสธรรม
ใช้ได้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต
ทำให้เรามีความสุขใจมากๆ เลยครับ
5/4/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักธรรม !~
ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
การศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
มรรคมีองค์ ๘ เป็นสังขตธรรม หรือ อสังขตธรรม
คำกลอนธรรมดี ๆ จาก ท่านพุทธทาส
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู