หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการบริหารทรัพยากรหมายถึง
การศึกษา | สังคม | การบ้าน 18/12/54 โพสต์โดย kobMzza
คำตอบ
1 จาก 1
การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning ย่อ ERP) หมายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่างๆจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โดยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง โดยการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการติดต่อระหว่างสายการผลิตไปจนถึงช่องทางจำหน่ายทั้งนี้เพื่อที่จะลดขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
18/12/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการและเหตุผลของโครงการลดใช้ไฟฟ้า
หลักการใช้ทรัพยากรป่าไม้มีอะไรบ้าง??
เกาหลี ผงาดขึ้นมาได้เพราะใช้และบริหารทรัพยากรอะไรบ้างเอ่ย
หลักการบริหารงาน 7P มีอะไรบ้างครับ
ทรัพยากรมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู