หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รวมสุภาษิต คำพังเพยที่มีคำว่า"นก"
อยากรู้จัง
สุภาษิตคำพังเพย | การบ้าน 12/2/54 โพสต์โดย Rakdee
คำตอบ
1 จาก 8
นกน้อนทำรังแต่พอตัว จ้า
นกยูงมีแววที่หาง  : หมายถึง  คนที่มีฐานะดี  หรือสกุลรุนชาติดี  ย่อมมีอะไรในตัวเป็นเครื่องสังเกตให้เห็นอยู่บ้าง  เช่นกิริยามาทหรือการพูดจาทำนองเดียงกันที่ว่า  " สำเนียงบอกภาษา  กิริยาบอกสกุล ".
12/2/54 โพสต์โดย Lextoyo
2 จาก 8
นกจะบินไกลเมื่อบินไปกับฝูง
12/2/54 โพสต์โดย นักเลงเทวดา
3 จาก 8
กายขอเสนอคำว่า " นกสองหัว"  ครับ
ความหมาย  (สํา) น. คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน.
12/2/54 โพสต์โดย SKY.
4 จาก 8
นกอีกาในฝูงหงส์
12/2/54 โพสต์โดย ตอเต้ย
5 จาก 8
นกสองคน หมายถึง  คนที่แสดงตนว่าเป็นพวกของฝ่ายนั้นๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น โดยที่แต่ละพวกนั้นเป็นศัตรูกัน
12/2/54 โพสต์โดย natharika
6 จาก 8
นางนกต่อ        ทำตัวให้อีกฝ่ายตายใจ  เชื่อใจ ด้วยความประสงค์ร้าย
นกกระจอกกินน้ำ    หมายถึงทำอะไรเร็วเกิน  เช่น  ว้าไม่ทันนกกระจอกกินน้ำเลย เสร๊จแระ
นวลกาเหว่าขึ้นแล้ว   หมายถึงคนที่เริ่มเป็นหนุ่มรู้จักแต่วตัว
นกน้อยสร้างรังแต่พอตัว    หมายถึง  คคนเราให้รู้จักประมาณตน  ทำแต่พอดีอย่าเกินตัว
12/2/54 โพสต์โดย amkai.cherry
7 จาก 8
นกสองหัวตัวเดียวสองคน คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง2ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตนเอง.
นกน้อยทำรังแต่พอตัว นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวหมายถึงคนเราต้องรู้จักประมาณตน
12/2/54 โพสต์โดย วรรณรดา
8 จาก 8
ชี้นกเป็นนก  ชี้ไม้เป็นไม้                   -  ว่าอะไรว่าตามกัน
นกน้อยทำรังแต่พอตัว                       -  ทำอะไรพอเหมาะกับฐานะหรือ ความสามารถของตน
นกปีกหัก                                     -  ตกอยู่ในสภาพพลาดพลั้งหรือลำบาก
นกมีหู  หนูมีปีก                             -  กลับกลอกว่าเป็นพวกทั้งสองฝ่าย
นกสองหัว                                  -  ทำตัวเข้าเป็นพวกทั้งสองฝ่าย
ปล่อยนกปล่อยกา                            -  ปล่อยให้เป็นอิสระไป
ยิงปืนนัดเดียว  ได้นกสองตัว               -  ทำงานอย่างเดียวได้ประโยชน์หลายอย่าง
ลูกนกลูกกา                                   -  ลูกเล็ก ๆ ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้
เสียงนกเสียงกา                              -  เสียงเรียกร้องของคนสามัญ
13/2/54 โพสต์โดย ครูเกียรติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต้องการคำพังเพย 10 คำพังเพยและ สุภาษิต 10 สุภาษิต ไม่เอาสำนวนนะคะ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย แต่งต่างกันยังไงคะ
สุภาษิต-คำพังเพยเกี่ยวกับคำว่า "น้ำ" จัดมาคนละ 1ประโยคสิค่ะกูรู
วิธีการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่องชื่อสัตว์ในสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
ใครเก่งสุภาษิตคำพังเพย ไปทำบุญมา ได้ใบเซียมซี อ่านไม่เข้าใจช่วยทีครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู