หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประชากรของประเทศไทย
จำนวน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
ข้อมูล 7/12/52 โพสต์โดย wirod1945
คำตอบ
1 จาก 1
หมู่บ้านระบุยากเพราะมีทั้งที่ลงทะเบียนเป็นหมู่บ้านแล้ว
และยังไม่ตั้งเป็นหมู่บ้านน่าจะประมาณ ๗๔,๙๔๔ หมู่บ้าน

ประเทศไทยมีตำบลทั้งหมด ๗๒๕๕ ตำบล
ตำบล ๗,๒๕๕
อบจ. ๗๕
เทศบาลนคร ๒๓
เทศบาลเมือง ๑๔๐
เทศบาลตำบล ๑,๔๖๘
อบต.๖,๑๔๕ รู
ปพิเศษ ๒ ( กทม.และเมืองพัทยา)
8/12/52 โพสต์โดย chaiyohohiw
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมประชากรของประเทศไทยจึงอพยพไปทำงานในประเทศอื่น
ชนเผ่ากูรูในประเทศไทยณ.วันนี้มีจำนวนประชากรเท่าไร
ญีปุ่นใช้ทฤษฎีอะไรในการพัฒนาประเทศ
การเกิดการตายการย้ายถิ่นเป็นปัจจัยในของอะไร
กำแพงเพชร มีประชากรเท่าไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู