หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน VC คืออะไร
การบัญชี | โปรแกรมการเงิน 22/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
               จุดคุ้มทุน หมายถึง จุดการดำเนินงานที่กิจการไม่มีกำไร และไม่ขาดทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสามารถวิเคราะห์ได้ 3 วิธี คือ
1.       วิธีการใช้สมการ (The equation approach)
2.       วิธีกำไรส่วนเกิน (The contribution approach)
3.       วิธีแผนภาพ (The graphical approach)
ตัวอย่างที่ 2
               จากตัวอย่างที่ 1 ราคาขายต่อหน่วย (P) = 25 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V) = 10 บาท และต้นทุนคงที่ (FC) = 15,000 บาท ดังนั้น เราสามารถแทนค่าในสมการได้โดย
                                               25X        =             10X + 15,000
                                  25X – 10X         =             15,000
                                   (25 - 10)X        =             15,000
                                                15X       =             15,000
                                                    X        =             15,000 / 15
                                                    X        =             1,000 หน่วย
               ดังนั้น จุดคุ้มทุนของบริษัท ABC จำกัด ก็จะเท่ากับ 1,000 หน่วย

               2.  วิธีกำไรส่วนกิน (The Contribution Margin Approach)
การใช้แนวคิดเกี่ยวกับกำไรส่วนเกิน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถนำมาทำการคำนวณจุดคุ้มทุนได้โดยง่าย และเป็นวิธีที่นิยมใช้กันค่อนข้างมาก ดังสูตรต่อไปนี้
               จุดคุ้มทุน (หน่วย)  =            ต้นทุนคงที่
                                                       กำไรส่วนเกินต่อหน่วย
หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์
                                   X(BE)  =     FC
                                                       UCM
               ถ้าต้องการที่จะได้คำตอบจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในรูปของจำนวนเงิน ก็สามารถที่จะคำนวณได้จาก
               จุดคุ้มทุน (บาท)  =  จุดคุ้มทุน (หน่วย) ´ ราคาขายต่อหน่วย
หรือ        จุดคุ้มทุน (บาท)  =         ต้นทุนคงที่
                                                    อัตรากำไรส่วนเกิน

เขียนเป็นสัญลักษณ์
                              S(BE)   =    FC
                                                    CMRตัวอย่างที่ 3
               จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 1 เช่นเดิม กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะเท่ากับ 15 บาท (25 – 10)
และอัตรากำไรส่วนเกิน 60% ดังนั้น เราสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้จาก
               จุดคุ้มทุน (หน่วย)                =             15,000 / 15
                                                                               1,000 หน่วย
               จุดคุ้มทุน (บาท)                   =             1,000 ´ 25
                                                               =             25,000 บาท
หรือ        จุดคุ้มทุน (บาท)                   =             15,000
                                                                                  0.60
                                                               =             25,000 บาท
22/12/53 โพสต์โดย ชิมิ ชิมิ
2 จาก 2
จุดคุ้มทุน เป็นจุดที่ รายได้ = ค่าใช้จ่าย
เพื่อวิเคราะห์ต่อไปว่า ควรจะขายแค่ไหนอย่างไร เพื่อให้ได้กำไรหรือยอดขายตามที่ต้องการ
22/12/53 โพสต์โดย E22IWS
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการเขียนโปรแกรมการขายสินค้าด้วย vb 2008
จุดคุ้มทุนคืออะไร
จุดคุ้มทุนกำไร เช่าเครื่องกรองน้ำ
::♥:: "เกมส์" คุณคิดยังไงกับคำนี้ ?::♥::
จุดคุ้มทุน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู