หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ ของสภากาชาด ร่วมกับ โรงพยาบาล จุฬาฯ
ข้อมูลการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์   ของสภากาชาด  ร่วมกับ  โรงพยาบาล จุฬาฯ
                การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาการให้ หรือ การบริจาคย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละ ผู้รับมีความสุข ที่ได้รับสิ่งจำเป็นที่สุดที่ตนเองยังขาดแคลน
                การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่างกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่างของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้"ให้"เท่านั้น

คุณประโยชน์
                การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสังคมอันจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในการศึกษาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
การศึกษาจากร่างกายผู้อุทิศร่างกาย ใช้ประโยชน์หลายกรณี อาทิเช่น
                1. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์
                2. เพื่อใช้ในการศึกษาของแพทย์เฉพาะทาง
                3. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
                4. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตเทคนิคการแพทย์
                5. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษารังสีเทคนิค
                6. เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
                7. เพื่อใช้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
วิธีการ
                ผู้มีความประสงค์อุทิศร่างกายสามารถยื่นความจำนงได้ 2 แบบ คือ
                1. ยื่นความจำนงโดยตรงที่ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกรอกข้อความ
ลงในแบบฟอร์มของโรงพยาลบาล 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็นหลักฐาน
                2. ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งมา
ทางไปรษณีย์ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่ง
บัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ภายหลัง
                เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม ทายาท มีสิทธิ์คัดค้านไม่มอบศพให้กับโรงพยาบาลได้โดยต้องแจ้ง
การคัดค้านไม่มอบศพกับโรงพยาบาลฯภายใน 24 ชั่วโมง
                เมื่อผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรม และทายาทผู้รับมรดกยินยอมพร้อมใจกันจะมอบศพให้โรงพยาบาลฯ
ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลฯเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพ โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบสำคัญยินยอมมอบศพให้
โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาไว้เป็นหลักฐาน โดยติดต่อแจ้งการรับศพได้ที่
               1. ในเวลาราชการติดต่อที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
02-256-4281 หรือ 02-2527-028 หรือ 02-256-4000 ต่อ 3247
                2. นอกเวลาราชการติดต่อที่ ตึกห้องพักศพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับศพ หมายเลขโทรศัพท์
2564317
                โรงพยาบาลจะสามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายได้ก็ต่อเมื่อ มีใบมรณบัตรซึ่งออกโดย นายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ผู้อุทิศร่างกายถึงแก่กรรมแล้วเท่านั้น
งานบุญ 5/4/53 โพสต์โดย mote1986
คำตอบ
1 จาก 6
ขอบคุณข้อมูลคับ
5/4/53 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 6
เลื่อนเป้นวันแรงงานเนาะ น้องชาย
5/4/53 โพสต์โดย BABORCLUB
3 จาก 6
ถ้าโมทย์จากบริจาคในนามกลุ่มครอบครัวกูรู   โมทย์ก็เขียน มุมบนชวามือของ ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ใบสีขาว ด้วย code  J369 นะครับ  เหรอไหมตอนไปลงทะเบียนผู้บริจาค ฏบอกว่าบริจาคในนามกลุ่มครอบครัวกูรู  CODE     J369

นะครับ
5/4/53 โพสต์โดย BABORCLUB
4 จาก 6
น่าจะรับผ่านหน่วยงานอื่นหรือผ่านระบบไปรษณีย์ไดนะครับ หรือใน E-mail ก็ได้ ผมคิดว่าชาวกูรูต่างจังหวัดหลายท่านน่าจะร่วมบริจาคด้วย ผมคนหนึ่งละ
30/7/53 โพสต์โดย ลูกา2009
5 จาก 6
จาก  2. ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งมา
ทางไปรษณีย์ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่ง

แบบฟอร์มหาได้ที่ไหนครับ
1/9/54 โพสต์โดย mcc
6 จาก 6
http://www.redcross.or.th/content/page/51

http://www.redcross.or.th/donation/body_004.doc แบบฟอร์มค่ะ
7/10/54 โพสต์โดย preasemin
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตรวจร่างกายไปต่างประเทศได้ที่ไหน
ใครเคยไปเจาะเลือดตรวจร่างกายแล้วพยาบาลแบ่งเลือดเป็น 2 หลอดบ้างค่ะ !!
ดิฉันเคยแท้งโดยไม่เจตนา 2 ครั้ง ครั้งแรกท้องนอกมดลูกและท้อง2 ท้องลม ควรทำบุญแบบไหนดีค่ะ
มีอาการปวดตามข้อทั่วร่างกายเป็นอะไรร้ายแรงรึเปล่าควรกินยาอะไร
ปรึกษาเรื่องสุขภาพ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู