หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
job description คืออะไร
การงาน | ชีวิต 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
มีชื่อย่อว่า JD หมายถึงใบกำหนดหน้าที่งานหรือใบพรรณนางาน เป็นเอกสารที่บอกว่างานในตำแหน่งนั้นๆมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและคนที่ทำงานในตำแหน่งนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
28/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 5
พูดง่าย..คือรายละเอียดของงาน หน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบงานในตำแหน่งของคุณงัย
14/2/53 โพสต์โดย sonicxpress
3 จาก 5
JD หน้าความรับผิดของแผนก
17/2/53 โพสต์โดย BEEPK
4 จาก 5
เอกสารที่บ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่างานในตำแหน่งงานนั้นๆต้องทำ อะไรบ้าง งานนั้นสำคัญต่อองค์กรอย่างไร มีความสัมพันธ์กับหน่วย งานหรือตำแหน่งอื่นอย่างไร และคนที่ทำงานในตำแหน่งงานนั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
1. งานตำแหน่งนั้นมีงานหลักอะไรบ้าง
2. งานหลักแต่ละด้านมีกิจกรรมหลักอะไรบ้าง
3. องค์กรคาดหวังอะไรจากงานหลักในแต่ละด้าน
4. ตำแหน่งนี้อยู่ตรงไหนของโครงสร้างองค์การ
5. ระดับความรับผิดชอบต่อองค์กรมีมากน้อยเพียงใด
6. คนที่มีคุณสมบัติแบบไหนจึงจะทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้

Job Description มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง คัดเลือกคนเข้าทำงาน , นำไปใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร

สิ่งแรก ที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะออกแบบใบกำหนดหน้า ที่งานคือ
ต้องกำหนดก่อนว่าใบกำหนดหน้าที่งานจะต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไร อยู่หน่วยงานไหน ?
ทำไมองค์การต้องมีตำแหน่งงานนี้ ?
ตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่หลักอะไรบ้าง ?
องค์การคาดหวังอะไรจากตำแหน่งงานนี้ ?
งานตำแหน่งนี้ยากตรงไหน ?
สายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร ?
มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง ?
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งมีอะไรบ้าง ?
6/4/53 โพสต์โดย krissarakorn
5 จาก 5
Job Description
19/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หางานครับ
pch.com คืออะไร
discuss คืออะไร
Integrated Test Facility คืออะไร
net 1000m คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู