หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาและความสำคัญ

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปราเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง[1] [2]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก

รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒
[แก้]วัตถุประสงค์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ [3]
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ 28/7/53 โพสต์โดย เพื่อเธอตลอดไป
คำตอบ
1 จาก 8
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
28/7/53 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 8
วันภาษาไทยแห่งชาติ ก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อนุรักษ์ภาษาที่สละสลวยสวยงามให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปจ้ะ
(ยังจำคุณได้เสมอจ้า ไม่ลืมแน่นอน ^-^)
28/7/53 โพสต์โดย PS_Hope
3 จาก 8
อืม........
28/7/53 โพสต์โดย ขจัดมารกูรู
4 จาก 8
ทักทายคะ คุณเพื่อเธอตลอดไป

จาไปกิงข้าวก่อนนะ  อิอิ  เอ้ย ขอไปทานข้าวก่อนน่ะค่ะ
28/7/53 โพสต์โดย แก้มใส
5 จาก 8
สุดยอดครับท่าน.........ขอบคุณครับ
ดอยผีลูรู้จักบ่อ
28/7/53 โพสต์โดย เทพพยัคฆ์
6 จาก 8
พอถึงวันนี้ เรากลับคิดถึง ท่านสมัครฯ ท่านเป็นนายกคนเดียวที่แสดงความสามารถและให้ความสำคัญกับภาษาไทย สอบได้ที่หนึ่งในด้านการเมืองทุกระดับ เป็นรัฐมนตรีก็หลายกระทรวง แต่ได้เป็นนายกเพล็บเดียว ท่านก็จากไป
28/7/53 โพสต์โดย Annie M
7 จาก 8
ภาษาไทย ภาษาชาิติจ๊ะ
28/7/53 โพสต์โดย จันทร์เจ้าขา
8 จาก 8
ยินดีที่รุ้จักคะ คุณต้น


สำหรับคุณต้น เรียกน้ำก็ได้ค่ะ อาโปชอบ นะคะ
28/7/53 โพสต์โดย อาโป
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
~~...๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติ
คำว่า "ไทย" ทำไมต้องมี "ย" ด้วย
หากคุณเป็นคนรักชาติไทย พอบอกวิธีทำให้ชาติเจริญได้ไหม
ไทยแลนด์ คำว่า แลนด์มาจากไหนครับ
การรับเสด็จฯ ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู