หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
G CODE และ M CODE cnc millingที่มีหลายๆตัวจะหารายละเอียดการใช้และการป้อนได้ที่ใหนครับ
Network Security | แชทออนไลน์ 14/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
G – Code พื้นฐาน
โค้ด คำสั่ง
G00 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุหนึ่งด้วยความเร็วฟีดสูงสุด โดยไม่โดนชิ้นงาน หรือ “เรพพิด” (Rapid)
G01 การเคลื่อนที่แนวเส้นลึกเข้าไปในเนื่องหาชิ้นงานด้วยความเร็วฟีดที่กำหนด
G02 การเหลื่อที่แนวเส้นโค้งวงกลมลึกเข้าไปในเนื้อชิ้นงานในทิศตามเข็มนาฬิกา
G03 การเหลื่อที่แนวเส้นโค้งวงกลมลึกเข้าไปในเนื้อชิ้นงานในทิศทวนเข็มนาฬิกา
G04 หยุดการเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่กำหนดหรือ ดะเวลล์ (Dwell)
G17 กำหนดใช้ระนาบ XY
G18 กำหนดใช้ระนาบ XZ
G19 กำหนดใช้ระนาบ YZ
G – Code พื้นฐาน
โค้ด คำสั่ง
G20/G70
G21/G71 กำหนดความยาวเป็น นิ้ว (Inch)
กำหนดความยาวเป็น มิลลิเมตร (mm)
G80
G81ถึง83 ยกเลิกไซเคิล (Cycle) ต่างๆ
ไซเคิลเจาะรู (Drilling cycle) ต่างๆ
G84
G85ถึง88 ไซเคิลการทำเกลียว
ไซเคิลความรู้ (Boring cycle) ต่างๆ
G90
G91 กำหนดการโปรแกรมให้เป็นแบบสัมบูรณ์ (Absolute)
กำหนดการโปรแกรมให้เป็นแบบสัมพันธ์ (Increment)
G94
G95 ให้ค่าฟิดเป็น ม.ม./นาที (mm/min) หรือ นิ้ว/นาที (inch/min)
ให้ค่าฟิดเป็น ม.ม./รอบ (mm/rev) หรือ นิ้ว/รอบ (inch/rev)
G96
G97 ให้ความเร็วผิว (Surface speed) คงที่เป็น เมตร/นาที (m/min)
ให้สปินเดิลหนุนความเร็วรอบคงที่เป็น รอบ/นาที (rpm)
G98ถึง99 ไม่ได้ใช้ใน ISO6983 และRS – 274D


หลักๆๆ เเล้วเหมือนกันเเต่จะต่างกันตรงลายละเอียด
26/8/54 โพสต์โดย nat mechatronics
2 จาก 2
G00 คำสั่งการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามความเร็วตามเปอร์เซ็นต์ของ RAPID
ตัวอย่างการใช้
G00 X0.0 Z0.0 ;

G01 คำสั่งการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามความเร็ว FEED OVERIDE ที่กำหนด
ตัวอย่างการใช้
G01 X0.0 Z0.0 F0.0 ; หรือ

G01 X0.0 F0.0 ;
Z0.0 ;

G02 คำสั่งการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา CW
ตัวอย่างการใช้
G02 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ;

G03 คำสั่งการการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งทิศทางทวนเข็มนาฬิกา CCW
ตัวอย่างการใช้
G03 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ;

G28 คำสั่งการเลื่อนกลับตำแหน่งอ้างอิง AUTOMATIC RETURN TO REFERNCE POSITION
ตัวอย่างการใช้
G28 U0.0 W0.0 ; หรือ

G28 U0.0 ;
G28 W0.0 ; หรือ

G28 U0.0 ;
G28 W0.0 ;


ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G00 , G01 , G28
O0001 ;

N1 G00 S1500 M03 T0100 ;
N2 X14.0 Z2.0 T0101 M08 ;
N3 G01 X20.0 Z-1.0 F0.1 ;
N4 Z-30.0 ;
N5 X27.0 ;
N6 X32.0 Z-32.5 ;
N7 M05 ;
N8 M09 ;
N9 G28 U0.0 W0.0 ;
N9 M30 ;


ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G00 , G01 , G28 , G02 , G03
O0002 ;

N1 G00 S1500 M03 T0100 ;
N2 X14.0 Z2.0 T0101 M08 ;
N3 G01 X20.0 Z-1.0 F0.1 ;
N4 Z-10.0 ;
N5 X30.0 Z-20.0 ;
N6 X38.0 ;
N7 G03 X40.0 Z-21.0 R1.0 F0.1 ;
N8 G01 Z-33.0 ;
N9 G02 X44.0 Z-35.0 R2.0 F0.1 ;
N10 G01 X58.0 ;
N11 X62.0 Z-37.0 ;
N12 M05 ;
N13 M09 ;
N14 G28 U0.0 W0.0 ;
N15 M30 ;


G04 คำสั่งการหยุดทำงานทั่วขณะ ( เวลาเป็นวินาที ) DEWELL , EXACT STOP
ตัวอย่างการใช้
G04 X0.0 ; หรือ
G04 U0.0 ;

G90 คำสั่งการใช้ CYCLE การกลึงปอกชิ้นงาน
ตัวอย่างการใช้
G90 X0.0 Z0.0 F0.0 ;
X0.0 ; หรือ
G94 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ; ( สำหรับงานที่มีลักษณะลาดเอียง )
X0.0 ;

G94 คำสั่งการใช้ CYCLE การกลึงปาดหน้าชิ้นงาน
ตัวอย่างการใช้
G94 X0.0 Z0.0 F0.0 ;
Z0.0 ; หรือ
G94 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ; ( สำหรับงานที่มีลักษณะลาดเอียง )
Z0.0 ;


G32 , G92 คำสั่งการใช้ CYCLE การกลึงเกลียวชิ้นงานเหมือนกันแต่มีลักษณะของการเขียนที่แตกต่างกันดังนี้
ตัวอย่างการใช้ G32
G00 X0.0 ;
G32 X0.0 Z0.0 F0.0 ;
G00 X0.0 ;
Z0.0 ; หรือ
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G32 , G00 , G28 ( กลึงเกลียวในตัวอย่าง เป็นการกลึงเกลียวขนาด
M20 P1.0 )
O0002 ;

N1 G00 S800 M03 T0500 ;
N2 X24.0 Z2.0 T0505 M08 ;
N3 X19.68 ; N4 G32 Z-21.0 F1.0 ;
( ในการกลึงเกลียวให้นำระยะ P ของเกลียวมากำหนดเป็น FEED ในการกลึงเกลียว )
N4 G00 X24.0 ;
N5 Z2..0 ;
N6 X19.32 ;
N7 G32 Z-21.0 F0.1 ;
N8 G00 X24.0 ;
N9 Z2..0 ;
N10 X19.02 ;
N11 G32 Z-21.0 F0.1 ;
N12 G00 X24.0 ;
N13 Z2..0 ;
N14 X18.82 ;
N15 G32 Z-21.0 F0.1 ;
N16 G00 X24.0 ;
N17 Z2..0 ;
N18 X18..74 ;
N19 G32 Z-21.0 F0.1 ;
N20 G00 X24.0 ;
N21 Z2..0
N22 M05 ;
N23 M09 ;
N24 G28 U0.0 W0.0 ;
N25 M30 ;

ตัวอย่างการใช้ G92
G92 X0.0 Z0.0 F0.0 ; ( ใช้กับการกลึงเกลียวในแนวตรง )
X0.0
G92 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ; ( ใช้ในการกลึงเกลียวในจุดลาดเอียง )
X0.0
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G92 , G00 , G28 ( กลึงเกลียวในตัวอย่าง เป็นการกลึงเกลียวขนาด
M20 P1.0 เป็นการกลึงเกลียวนอก )
O0002 ;

N1 G00 S800 M03 T0500 ;
N2 X24.0 Z2.0 T0505 M08 ;
N3 X19.68 Z-21.0 F1.0 ;
( ในการกลึงเกลียวให้นำระยะ P ของเกลียวมากำหนดเป็น FEED ในการ กลึงเกลียว )
N4 X19.32 ;
N5 X19.02 ;
N6 X18.82 ;
N7 X18.74 ;
N27 M05 ;
N28 M09 ;
N29 G28 U0.0 W0.0 ;
N30 M30 ;

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G92 , G00 , G28 ( กลึงเกลียวในตัวอย่าง เป็นการกลึงเกลียวขนาด
M20 P1.0 เป็นการกลึงเกลียวด้านในชิ้นงาน )
O0002 ;

N1 G00 S800 M03 T0500 ;
N2 X16.0 Z2.0 T0505 M08 ;
N3 X19.22 Z-21.0 F1.0 ;
( ในการกลึงเกลียวให้นำระยะ P ของเกลียวมากำหนดเป็น FEED ในการ กลึงเกลียว )
N4 X19.52 ;
N5 X19.78 ;
N6 X19.98 ;
N7 X20.06 ;
N27 M05 ;
N28 M09 ;
N29 G28 U0.0 W0.0 ;
N30 M30 ;

G92 X0.0 Z0.0 R0.0 F0.0 ; ( ใช้ในการกลึงเกลียวในจุดลาดเอียง )
X0.0 ;
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ G92 , G00 , G28 ( กลึงเกลียวในตัวอย่าง เป็นการกลึงเกลียวหุน
ขนาดโต M10 P1/8 ถ้าระยะ P มีหน่วยเป็นนิ้วให้เปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิเมตรก่อน )

O0002 ;

N1 G00 S800 M03 T0500 ;
N2 X15.0 Z2.0 T0505 M08 ;
N3 X9.6 Z-21.0 R-0.297 F0.9071 ;
( ในการกลึงเกลียวให้นำระยะ P ของเกลียวมากำหนดเป็น FEED ในการ กลึงเกลียว )
N4 X9.3 ;
N5 X9.0 ;
N6 X8.85 ;
N7 X8.787 ;
N27 M05 ;
N28 M09 ;
N29 G28 U0.0 W0.0 ;
N30 M30 ;

G96 คำสั่งในการกำหนดค่าความเร็วตัด ( ค่าความเร็วตัดในการทำงาน )
G50 คำสั่งในการควบคุมรอบสูงสุดของ SPINDDLE ในการใช้ G96 ( กำหนดรอบสูงสุดในการใช้ G96 )
G50 S…… ;
G96 ( ตามด้วยความเร็วตัดที่ต้องการใช้ ) ;

ตัวอย่างการใช้ G96 , G50
G50 S2500 ; ( รอบสูงสุดในการทำงานของ SPINDLE )
X0.0 Z0.0 T0000 M03 ;
G96 S120 ; ( ค่าความเร็วตัดที่จะใช้ในการทำงาน )

G50 อีกหน้าที่ของคำสั่ง G50 คือ กำหนดค่าสัมบูรณ์ของ TOOL ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ OFFSET หรือใน
กรณีที่ช่อง OFFSET เต็ม ( โดยการใส่ค่าสัมบูรณ์ของในกรณีนี้จะใส่ค่าเป็นค่าบวกเสมอ )
ตัวอย่างการใช้ G50
G50 X…… Z……. ; หรือ
G50 X180.123 Z250.456 ;

G97 คำสั่งการสั่งให้ SPINDDLE หมุนด้วยความเร็วแบบคงที่
ตัวอย่างการใช้ G97
G00 G97 S…… M03. T…00 ;
X…. Z…. T0501 M08 ; หรือ
G00 G97 S1000 M03 T0500 ;
X25.0 Z2.0 T0501 M08 ;

ตัวอย่างการใช้ G00 , G96 , G97
O0002 ;
N1 G00 S800 M03 T0500 ;
N2 G50 S2500 ;
N3 X34.0 Z0.0 T0505 M08 ;
N4 G96 S120 ;
N5 G01 X-1.0 F0.1 ;
N6 G00 X24.0 Z2.0 ;
N7 G01 X30.0 Z-1.0 F0.1 ;
N8 Z-20.0 ;
N9 X40.0 ;
N10 X50.0 Z-30.0 ;
N11 Z-35.0 ;
N12 X68.0 ;
N13 X72.0 Z-37.0 ;
N14 G97 ;
N15 M05 ;
N16 M09 ;
N17 G28 U0.0 W0.0 ;
N18 M30 ;

G98 คำสั่งการสั่งให้โปรแกรมเปลี่ยนค่าจากของ FEED จาก FEED ต่อ รอบ ( F0.1 / rev. ) เป็น
FEED ต่อ นาที ( F100.0 / min. ) โดยใช้สูตรในการแปลงค่าดังนี้
= 1000 x FEED ต่อ รอบ = FEED ต่อ นาที
G99 คำสั่งในการยกเลิกคำสั่ง G98
ตัวอย่างการใช้ G98 , G99
G98 ;
G00 S…… M03. T…00 ;
X…. Z…. T0501 M08 ;
G01 Z…. F….. ;
X…. ;
G99 ; หรือ

G98 ;
G00 S1000 M03 T0500 ;
X50.0 Z2.0 T0501 M08 ;
G01 Z-15.0 F100.0 ;
X25.0 ;
…… ;
G99 ;
G40 คำสั่งในการยกเลิกการคำสั่ง G41 , G42
G41 คำสั่งในการชดเชยรัศมีของมีดตัดทางด้านซ้าย ( มีอยู่ตัดอยู่ด้านซ้ายของทิศทางการเดิน )
ตัวอย่างการใช้ G41
G00 G41 X….. Z….. ;
G01 X…. Z…. F… ;
Z…. . ;
G00 G40 X….. Z….. ;
G28 U0.0 W0.0 ;

G42 คำสั่งในการชดเชยรัศมีของมีดตัดทางด้านขวา ( มีอยู่ตัดอยู่ด้านขวาของทิศทางการเดิน )
ตัวอย่างการใช้ G41
G00 G42 X….. Z….. ;
G01 X…. Z…. F… ;
Z…. . ;
G00 G40 X….. Z….. ;
G28 U0.0 W0.0 ;

ตัวอย่างการใช้ G40 , G41 , G42
O0002 ;
N1 G00 G40 S1500 M03 T0500 ;
N2 G41 X44.0 Z-5.0 T0505 M08 ;
N3 G01 X38.0 Z-2.0 F0.1 ;
N4 X20.0 ;
N5 Z-1.0 ;
N6 G02 X18.0 Z0.0 R1.0 ;
N7 G01 X-1.0 ;
N8 G00 Z5.0 ;
N9 G42 X40.0 Z2.0 ;
N10 Z-2.0 ;
N11 G01 Z-15.0 ;
N12 X58.0 ;
N13 X62.0 Z-17.0 ;
N14 G40 ;
N15 M05 ;
N16 M09 ;
N17 G28 U0.0 W0.0 ;
N18 M30 ;

G70 คำสั่งในการใช้ CYCLE ในการกลึงเก็บละเอียด
ตัวอย่างการใช้ G70
G70 P ( แทนบรรทัดที่ต้องการเริ่ม CYCLE G70 ) Q ( แทนบรรทัดสุดท้ายที่ต้องการใช้ CYCLE
G70 ) ; หรือ
G70 P… Q… ;

G71 คำสั่งในการใช้ CYCLE การกลึงปอก
ตัวอย่างการใช้ G71
G71 U ( แทนค่าความลึกในการกลึงปอก ) R ( แทนค่ายกในการสิ้นสุดการกลึงในแต่ละครั้ง ) ;
G71 P ( แทนบรรทัดที่ต้องการเริ่ม CYCLE ) Q ( แทนบรรทัดสุดท้ายที่ต้องการใช้ CYCLE )
U ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวนอน ) W ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวตั้ง ) F ( แทน
ความเร็ว FEED ในการใช้ CYCLE ) ; หรือ
G00 X….. Z….. ;
G71 U…. R…. . ;
G71 P…. Q…. U…. W….. F….. ;
N… G01 X…. Z…. . ; ( START CYCLE )
.................................... ;
N... G00 X….. ; ( FINIS CYCLE )

ตัวอย่างการใช้ G70 , G71
O0002 ;
N1 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S140 ;
G71 U3.0 R1.0 ;
G71 P100 Q200 U1.0 W0.2 F0.25 ;
N100 G00 X25.0 ; ( START CYCLE )
G01 Z0.0 F0.1 ;
X30.0 Z-10.0 ;
Z-25.0 ;
X44.0 ;
G03 X50.0 Z-28.0 R3.0 ;
G01 Z-35.0 ;
X60.0 Z-40.0 ;
X70.0 Z-50.0 ;
Z-15.0 ;
N200 X71.0 ; ( FINIS CYCLE )
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M01 ;

N2 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S150 ;
G70 P100 Q200 ;
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M30 ;

G72 คำสั่งในการใช้ CYCLE การกลึงปาดหน้า
ตัวอย่างการใช้ G72
G72 W ( แทนค่าความลึกในการกลึงปาดหน้า ) R ( แทนค่ายกในการสิ้นสุดการกลึงในแต่ละครั้ง ) ;
G72 P ( แทนบรรทัดที่ต้องการเริ่ม CYCLE ) Q ( แทนบรรทัดสุดท้ายที่ต้องการใช้ CYCLE )
U ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวนอน ) W ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวตั้ง ) F ( แทน
ความเร็ว FEED ในการใช้ CYCLE ) ; หรือ
G00 X….. Z….. ;
G72 W…. R…. . ;
G72 P…. Q…. U…. W….. F….. ;
N… G01 X…. Z…. . ; ( START CYCLE )
.................................... ;
N... G00 X….. ; ( FINIS CYCLE )

ตัวอย่างการใช้ G70 , G72
O0002 ;
N1 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S140 ;
G72 W2.0 R1.0 ;
G72 P100 Q200 U1.0 W0.2 F0.25 ;
N100 G00 X25.0 ; ( START CYCLE )
G01 Z0.0 F0.1 ;
X30.0 Z-10.0 ;
Z-25.0 ;
X44.0 ;
G03 X50.0 Z-28.0 R3.0 ;
G01 Z-35.0 ;
X60.0 Z-40.0 ;
X70.0 Z-50.0 ;
Z-15.0 ;
N200 X71.0 ; ( FINIS CYCLE )
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M01 ;

N2 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S150 ;
G70 P100 Q200 ;
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M30 ;

G73 คำสั่งในการใช้ CYCLE การกลึงตามแบบ ( เหมาะกับการกลึงงานที่มีการหล่อขึ้นรูปมาแล้ว )
ตัวอย่างการใช้ G73
G73 U ( แทนค่าความลึกในการกลึงแกน X ) W ( แทนค่าความลึกในการกลึงแกน Z )
R ( แทนค่ายกในการสิ้นสุดการกลึงในแต่ละครั้ง ) ;
G73 P ( แทนบรรทัดที่ต้องการเริ่ม CYCLE ) Q ( แทนบรรทัดสุดท้ายที่ต้องการใช้ CYCLE )
U ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวแกน X ) W ( แทนค่าเผื่อในการกลึงเก็บในแนวแกน Z )
F ( แทนความเร็ว FEED ในการใช้ CYCLE ) ; หรือ
G00 X….. Z….. ;
G73 U..... W…. R…. . ;
G73 P…. Q…. U…. W….. F….. ;
N… G01 X…. Z…. . ; ( START CYCLE )
.................................... ;
N... G00 X….. ; ( FINIS CYCLE )

ตัวอย่างการใช้ G70 , G72
O0002 ;
N1 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S140 ;
G73 U5.0 W2.0 R1.0 ;
G73 P100 Q200 U1.0 W0.2 F0.25 ;
N100 G00 X28.0 Z1.0 ; ( START CYCLE )
G01 X40.0 Z-5.0 F0.1 ;
Z-15.0 ;
X50.0 Z-35.0 ;
X60.0 ;
N200 X70.0 Z-40.0 ; ( FINIS CYCLE )
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M01 ;

N2 G00 G97 S1500 M03 T0500 ;
G50 S2000 ;
X72.0 Z2.0 T0505 M08 ;
G96 S150 ;
G70 P100 Q200 ;
G97 ;
M05 ;
M09 ;
G28 U0.0 W0.0 ;
M30 ;

G20 คำสั่งในการเปลี่ยนค่าในการทำงานของเครื่องจากหน่วยเป็น มิลลิเมตร เป็น นิ้ว
ตัวอย่างการใช้ G20
O0001 ;
G20 ;

G21 คำสั่งในการเปลี่ยนค่าในการทำงานของเครื่องจากหน่วยเป็น นิ้ว เป็น มิลลิเมตร
ตัวอย่างการใช้ G21
O0001 ;
G21 ;
11/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการใช้เครื่องCNC
image generator คืออะไร
เรียนโปรแกรมเกี่ยวกับเครื่องcnc
cncหลักการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด
สอนcnc+อบรม cnc มีที่ไหนบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู