หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตลาดโรงเกลือ??
หมายถึงอะไรหรอครับ
ตลาด 7/7/54 โพสต์โดย Kaa.۩BanG
คำตอบ
1 จาก 5
ตลาดโรงเกลือ ตั้งอยู่ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร ติดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 เส้นสระแก้วอรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญทางฝั่งไทยของ
พรมแดนในแถบนี้ คำว่าโรงเกลือเป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เดิมเพราะในอดีตตรงบริเวณนี้เป็นสถานที่ใช้เก็บเกลือ เพื่อนำไปขายให้กับชาวกัมพูชานำไปใช้ทำปลาเค็ม ต่อมาความจำเป็นในการใช้เกลือลดน้อยลงประกอบกับเกิดการสู้รบภายใน
ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2536 ทำให้ชาวกัมพูชาประสบกับทุพภิกขภัย ประเทศไทยจึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบโรงเรือนแบ่งเป็นห้องๆ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากฝั่งเขมร เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องกระเบื้อง ถ้วยชาม เสื้อผ้า ผ้าม่าน เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศรัสเซีย เครื่องจักสาน ปลาแห้ง เป็นต้น และจากตลาดไปอีก
ประมาณ 500 เมตร จะถึงด่านคลองลึกที่เป็นจุดผ่านแดนไปสู่ ตลาดปอยเปต ของประเทศกัมพูชา จากตลาดชายแดนบ้านคลองลึก
จะมีรถตู้ รถปิกอัพ ของบริษัทนำเที่ยวให้เช่าเหมาไปยังตลาดปอยเปตเมืองเสียมเรียบอันเป็นที่ตั้งปราสาทนครวัด-นครธม ติดต่อได้ที่
บริเวณตลาดบ้านคลองลึก

ปัจจุบันด่านคลองลึกเปิดระหว่างเวลา 07.00-20.00 น.และผู้ที่จะเดินทางข้ามชายแดนไทยกัมพูชา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. คนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอคลองลึก อำเภออรัญประเทศ อำเภอคลองหาดและอำเภอตาพระยาสามารถขอบัตรชายแดน
ไปเช้าเย็นกลับได้และผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรกัมพูชาได้ในจังหวัดบันเตียนเมียน
เจยและจังหวัดเสียมราฐ แต่ไม่สามารค้างคืนได้

2. ผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวชาวกัมพูชา สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยได้ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีแต่ไม่
สามารถค้างคืนได้ สำหรับชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือผ่านแดน ( Border Pass) สามารถพักค้างคืนที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3. สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องแสดงบัตรประชาชนและพาสปอร์ตโดย ขอวีซ่าจากสถานทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศไทย เพื่อที่จะเข้าไปท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ

4. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชา แบบไปเช้า-เย็นกลับ ในระยะทางไม่เกินป้อมยาม ต้องแสดงบัตร
ประชาชนและพาสปอร์ต

ควรติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางจากสถานทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย สำนักงาน
จังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5066-7 ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภออรัญประเทศ โทร. 0 3723 1131 ศุลกากรอำเภออรัญประเทศ โทร. 0 3723 1214 และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8 ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำกล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้าไป รวมทั้งยังห้ามนำเข้าสินค้า
บางประเภท เช่น ตาชั่ง สัตว์ป่า ผลิตผลจากสัตว์ป่า หอม และกระเทียม ทั้งจากประเทศไทยเข้าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา และจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทยด้วยเช่นกัน
เป็นจุดศูนย์กลางการค้าชายแดน อ.อรัญประเทศ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มาเที่ยวและซื้อสินค้ากันมาก ทำให้มีกระแสเงินหมุนเวียนประมาณวันละ 10 ล้านบาท สินค้าส่วนใหญ่เป็น เครื่องอุปโภค – บริโภค เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้แล้ว เครื่องตกแต่งบ้าน สินค้าจากจีนและยุโรปตะวันออก รวมทั้งยังเป็นแหล่งจ้างแรงงานกัมพูชาจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวกัมพูชาเดินทางข้ามด่านเข้ามาทำงานที่ตลาดโรงเกลือ ประมาณ 3,000 – 4,000 คน โดยส่วนใหญ่เข้ามาค้าขาย รับจ้าง และซื้อสินค้าจากฝั่งไทยไปขายที่ฝั่งกัมพูชา

ส่วนด่านอรัญประเทศ – ปอยเปต เป็นช่องทางส่งสินค้าออกที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก แผ่นยิบซั่ม กระเบื้องปูพื้น/ผนัง ฯลฯ การขนส่งส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกสิบล้อ/พ่วง โดยขนส่งจากแหล่งผลิตหลักในภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย ซึ่งแนวโน้มจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง การสร้างสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ในปอยเปต และรวมไปถึงเวียดนามด้วย

นอกจากนี้ด้านฝั่งปอยเปตยังมีเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งคือ “คาสิโน” ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลประมาณ 7 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนกัมพูชากับต่างประเทศ อาทิ นักลงทุนไทย และอินโดนีเซีย เป็นต้น โดย “คาสิโน” ที่ปอยเปตเป็นบ่อนการพนันที่มีคนไทยข้ามไปเล่นการพนันมากที่สุด จึงมีกระแสเงินหมุนเวียนในแต่ละวันประมาณ 100 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักเล่นการพนันเพิ่มขึ้นทั้งการจัดรถบริการรับ/ส่งจากกรุงเทพฯ ทุกวัน และยังมีโรงแรมที่พักที่ทันสมัย ดังนั้น การเติบโตของปอยเปตจึงอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเมืองอรัญประเทศได้ในระยะอันใกล้นี้ เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ใน อ. อรัญประเทศ ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต  จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ตลาดโรงเกลือมี 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดโรงเกลือใหม่) ตลาดเทศบาล ๓ ( ตลาดโกลเดนเกต) และตลาดเบญจวรรณ มีร้านค้าประมาณ 3,000 ร้าน เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสินค้านานาชนิด ที่แต่ละวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น จะมีนักท่องเที่ยวนับพันนับหมื่นโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยว มาจับจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุด เดินทางมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก คุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก มีเงินหมุนเวียนวันละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และสูงขึ้น 10 เท่าในช่วงวันหยุดมีทั้งสินค้าใหม่และเก่า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เพชร พลอย เครื่องเงิน ปลาแห้ง ปลาย่าง ถ้วยชาม จากเขมร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเคลือบ ถ้วยชาม ผ้าม่าน ผลไม้จากประเทศจีน เวียดนาม แมลงสารพัดชนิด เช่น แมงป่อง  ตั๊กแตน หนอนไม้ไผ่ ซึ่งแมลงที่นำมาขายถูกแรงงานชาวเขมรทำความสะอาด เบื้องต้นด้วยการเด็ดปีก เด็ดหาง ล้างน้ำ แล้วเก็บไว้ในห้องเย็นและใส่กระสอบ  เตรียมขายต่อไป

ตลาดโรงเกลือเป็นศูนย์กลางสินค้าแบรนด์เนมมือหนึ่งและมือสองจากทั่วโลก เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น ปากีสถาน ฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี
7/7/54 โพสต์โดย อนันต์ชัย
2 จาก 5
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดคลองลึก ตั้งอยู่ที่บ้านโรงเกลือ ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ
ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกด้วยทาง ลาดยางอย่างดีราว ๖ กิโลเมตร ลักษณะเป็นเรือนแถวไม้มุงสังกะสีแบ่งเป็นล๊อกๆ
มีจำนวนร้าน ๑๓๘๐ แผง สินค้าส่วนใหญ่มาจากฝั่งเขมร มีทั้งสินค้าพื้นเมืองของเขมรเอง ของจีน รัสเซีย และสินค้าของไทยบ้างบางส่วน เช่นเครื่องทองเหลืองทั้งเก่าและใหม่ขัดเงา
เครื่องกระเบื้อง ถ้วยชาม ผ้าราคาถูก เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลากรอบ เครื่องจักสาน และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย .. . ^^
7/7/54 โพสต์โดย แชมครับ
3 จาก 5
ก็น่าจะเหมือน  ตลาดทั่วไปแต่ขายของถูกๆมั้งจ้ะ
7/7/54 โพสต์โดย เชอร์รี่ เข้มๆๆป็อบๆๆ กลับมาแล้วจ้า
4 จาก 5
7/7/54 โพสต์โดย Koornor
5 จาก 5
เป็นตลาดชายแดนขายของมือสอง และสินค้าราคาถูกทุกชนิด จ้า
7/7/54 โพสต์โดย Lextoyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กะปิ ใครชอบทานบ้างค่ะ
ตลาดเกาะกลอย ระยอง อาหาร อะไร อร่อย แนะนำ หน่อยค่ะ
ทำร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วรวยไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู