หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวเฉพาะ1-1000
ช่วยหน่อยหะมีคนอยากไดคำตอบเยอะมากเลยอะ                          
ช่วยไดมีพระคุน
โรงเรียน 22/5/53 โพสต์โดย เรารักเขาแต่โดนเขาทิ้ง
คำตอบ
1 จาก 21
จำนวนเฉพาะ  1 -  1,000 มีทั้งหมด  176  ตัวมีดังนี้
2              3              5              7              11           13           17           19           23           29           31           37           41           43           47                53           59           61           67           71           73           79           83           89           97           101         103         107         109         113          127         131         137         139         149         151         157         163         167         173         179         181         191         193         197                199         221         223         227         229         233         239         241         251         257         263
269         271         277         281         283         293
307         311         313         317         331         337
347         349         353         359         367         373
379         383         389         397         401         403
409         419         421         431         433         439
443         449         457         461         463         467
479         481         487         491         499         503
509         521         523         533         541         547
559         563         569         571         577         587
593         599         601         607         611         613
617         619         631         641         643         647
653         659         661         673         677         683
689         691         701         709         719         727
733         739         743         751         767         769
773         787         793         797         809         811
821         823         827         829         839         853
857         859         863         871         877         881
883         887         907         911         919         923
929         937         941         947         949         953
967         971         977         983         991         997

ครับ >_<
22/5/53 โพสต์โดย Creez
2 จาก 21
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0

ตัวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะ จะมีเพียงตัวมันเองที่เป็นตัวประกอบ
เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 , 19, 23, 29, 31, 37, ... , 997
22/5/53 โพสต์โดย Inuyajung
3 จาก 21
ผมว่ามีคนช่วยแล้วหล่ะครับ     ดูสิ              เพียบเลย   ไม่ใช่คนตอบนะ   ตัวเลขอ่ะ   ................ลายตาจัง

แวะมาทักทายครับ
22/5/53 โพสต์โดย จระเข้น้อย
4 จาก 21
ขอบคูณณณณ มากๆ
25/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 21
ดีจ้าาาาาาาาาาา
17/6/54 โพสต์โดย I am dek bodin
6 จาก 21
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ  เช่น

12  = 2   2  3
2 และ 3 เป็นตัวประกอบของ 12 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
2 และ 3 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ 12
ดังนั้น 12   =  2  2  3  เป็นการเขียน 12 ในรูปการคูณของตัวประกอบ

28  =   4   7  เป็นการแยกตัวประกอบหรือไม่
ไม่ใช่ เพราะ 4 ไม่ใช้จำนวนเฉพาะ

30  =   2   3   5 เป็นการแยกตัวประกอบหรือไม่
เป็น เพราะ 2, 3, และ5 เป็นจำนวนเฉพาะ
23/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 21
29/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 21
ดีดีดีดี...........
29/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 21
ขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะ หนูไม่ค่อยเก่งเรื่องเลขทำไรเลยต้องพึ่งกูรูทั้งหลายค่ะ ^๐^
7/12/54 โพสต์โดย ปูเป้...ปูเปรี้ยว
10 จาก 21
จำนวนเฉพาะ  1 -  1,000 มีทั้งหมด  176  ตัวมีดังนี้
2              3              5              7              11           13           17           19           23           29           31           37           41           43           47                53           59           61           67           71           73           79           83           89           97           101         103         107         109         113          127         131         137         139         149         151         157         163         167         173         179         181         191         193         197                199         221         223         227         229         233         239         241         251         257         263
269         271         277         281         283         293
307         311         313         317         331         337
347         349         353         359         367         373
379         383         389         397         401         403
409         419         421         431         433         439
443         449         457         461         463         467
479         481         487         491         499         503
509         521         523         533         541         547
559         563         569         571         577         587
593         599         601         607         611         613
617         619         631         641         643         647
653         659         661         673         677         683
689         691         701         709         719         727
733         739         743         751         767         769
773         787         793         797         809         811
821         823         827         829         839         853
857         859         863         871         877         881
883         887         907         911         919         923
929         937         941         947         949         953
967         971         977         983         991         997

ค่ะ555
17/5/55 โพสต์โดย นกน้อยน่ารัก อิอิ
11 จาก 21
จำนวนเฉพาะ  1 -  1,000 มีทั้งหมด  176  ตัวมีดังนี้
2              3              5              7              11           13           17           19           23           29           31           37           41           43           47                53           59           61           67           71           73           79           83           89           97           101         103         107         109         113          127         131         137         139         149         151         157         163         167         173         179         181         191         193         197                199         221         223         227         229         233         239         241         251         257         263
269         271         277         281         283         293
307         311         313         317         331         337
347         349         353         359         367         373
379         383         389         397         401         403
409         419         421         431         433         439
443         449         457         461         463         467
479         481         487         491         499         503
509         521         523         533         541         547
559         563         569         571         577         587
593         599         601         607         611         613
617         619         631         641         643         647
653         659         661         673         677         683
689         691         701         709         719         727
733         739         743         751         767         769
773         787         793         797         809         811
821         823         827         829         839         853
857         859         863         871         877         881
883         887         907         911         919         923
929         937         941         947         949         953
967         971         977         983         991         997
จ้า.................................
5/6/55 โพสต์โดย It'me Fonn
12 จาก 21
ขอบคุงคับ มีการบ้านส่งครูแย้ว^^
12/6/55 โพสต์โดย ohm za
13 จาก 21
ไม่เห๊น งง
17/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 21
จริงจริงแล้วเลขทุกตัวสามารถเป็นจำนวนเฉพาะได้นะ
1 ถึง 100
72·11540

22·33·5541 − 560541

541542

2·271543

3·181544

25·17545

5·109546

2·3·7·13547

547548

22·137549

32·61550

2·52·11551

19·29552

23·3·23553

7·79554

2·277555

3·5·37556

22·139557

557558

2·32·31559

13·43560

24·5·7561 − 580561

3·11·17562

2·281563

563564

22·3·47565

5·113566

2·283567

34·7568

23·71569

569570

2·3·5·19571

571572

22·11·13573

3·191574

2·7·41575

52·23576

26·32577

577578

2·172579

3·193580

22·5·29581 − 600581

7·83582

2·3·97583

11·53584

23·73585

32·5·13586

2·293587

587588

22·3·72589

19·31590

2·5·59591

3·197592

24·37593

593594

2·33·11595

5·7·17596

22·149597

3·199598

2·13·23599

599600

23·3·52[แก้] 601 ถึง 700
601 − 620601

601602

2·7·43603

32·67604

22·151605

5·112606

2·3·101

608

25·19609

3·7·29610

2·5·61611

13·47612

22·32·17613

613614

2·307615

3·5·41616

23·7·11617

617618

2·3·103619

619620

22·5·31621 − 640621

33·23622

2·311623

7·89624

24·3·13625

54626

2·313627

3·11·19628

22·157629

17·37630

2·32·5·7631

631632

23·79633

3·211634

2·317635

5·127636

22·3·53637

72·13638

2·11·29639

32·71640

27·5641 − 660641

641642

2·3·107643

643644

22·7·23645

3·5·43646

2·17·19647

647648

23·34649

11·59650

2·52·13651

3·7·31652

22·163653

653654

2·3·109655

5·131656

24·41657

32·73658

2·7·47659

659660

22·3·5·11661 − 680661

661662

2·331663

3·13·17664

23·83665

5·7·19666

2·32·37667

23·29668

22·167669

3·223670

2·5·67671

11·61672

25·3·7673

673674

2·337675

33·52676

22·132677

677678

2·3·113679

7·97680

23·5·17681 − 700681

3·227682

2·11·31683

683684

22·32·19685

5·137686

2·73687

3·229688

24·43689

13·53690

2·3·5·23691

691692

22·173693

32·7·11694

2·347695

5·139696

23·3·29697

17·41698

2·349699

3·233700

22·52·7[แก้] 701 ถึง 800
701 − 720701

701702

2·33·13703

19·37704

26·11705

3·5·47706

2·353707

7·101708

22·3·59709

709710

2·5·71711

32·79712

23·89713

23·31714

2·3·7·17715

5·11·13716

22·179717

3·239718

2·359719

719720

24·32·5721 − 740721

7·103722

2·192723

3·241724

22·181725

52·29726

2·3·112727

727728

23·7·13729

36730

2·5·73731

17·43732

22·3·61733

733734

2·367735

3·5·72736

25·23737

11·67738

2·32·41739

739740

22·5·37741 − 760741

3·13·19742

2·7·53743

743744

23·3·31745

5·149746

2·373747

32·83748

22·11·17749

7·107750

2·3·53751

751752

24·47753

3·251754

2·13·29755

5·151756

22·33·7757

757758

2·379759

3·11·23760

23·5·19761 − 780761

761762

2·3·127763

7·109764

22·191765

32·5·17766

2·383767

13·59768

28·3769

769770

2·5·7·11771

3·257772

22·193773

773774

2·32·43775

52·31776

23·97777

3·7·37778

2·389779

19·41780

22·3·5·13781 − 800781

11·71782

2·17·23783

33·29784

24·72785

5·157786

2·3·131787

787788

22·197789

3·263790

2·5·79791

7·113792

23·32·11793

13·61794

2·397795

3·5·53796

22·199797

797798

2·3·7·19799

17·47800

25·52[แก้] 801 ถึง 900
801 − 820801

32·89802

2·401803

11·73804

22·3·67805

5·7·23806

2·13·31807

3·269808

23·101809

809810

2·34·5811

811812

22·7·29813

3·271814

2·11·37815

5·163816

24·3·17817

19·43818

2·409819

32·7·13820

22·5·41821 − 840821

821822

2·3·137823

823824

23·103825

3·52·11826

2·7·59827

827828

22·32·23829

829830

2·5·83831

3·277832

26·13833

72·17834

2·3·139835

5·167836

22·11·19837

33·31838

2·419839

839840

23·3·5·7841 − 860841

292842

2·421843

3·281844

22·211845

5·132846

2·32·47847

7·112848

24·53849

3·283850

2·52·17851

23·37852

22·3·71853

853854

2·7·61855

32·5·19856

23·107857

857858

2·3·11·13859

859860

22·5·43861 − 880861

3·7·41862

2·431863

863864

25·33865

5·173866

2·433867

3·172868

22·7·31869

11·79870

2·3·5·29871

13·67872

23·109873

32·97874

2·19·23875

53·7876

22·3·73877

877878

2·439879

3·293880

24·5·11881 − 900881

881882

2·32·72883

883884

22·13·17885

3·5·59886

2·443887

887888

23·3·37889

7·127890

2·5·89891

34·11892

22·223893

19·47894

2·3·149895

5·179896

27·7897

3·13·23898

2·449899

29·31900

22·32·52[แก้] 901 ถึง 1000
901 − 920901

17·53902

2·11·41903

3·7·43904

23·113905

5·181906

2·3·151907

907908

22·227909

32·101910

2·5·7·13911

911912

24·3·19913

11·83914

2·457915

3·5·61916

22·229917

7·131918

2·33·17919

919920

23·5·23921 − 940921

3·307922

2·461923

13·71924

22·3·7·11925

52·37926

2·463927

32·103928

25·29929

929930

2·3·5·31931

72·19932

22·233933

3·311934

2·467935

5·11·17936

23·32·13937

937938

2·7·67939

3·313940

22·5·47941 − 960941

941942

2·3·157943

23·41944

24·59945

33·5·7946

2·11·43947

947948

22·3·79949

13·73950

2·52·19951

3·317952

23·7·17953

953954

2·32·53955

5·191956

22·239957

3·11·29958

2·479959

7·137960

26·3·5961 − 980961

312962

2·13·37963

32·107964

22·241965

5·193966

2·3·7·23967

967968

23·112969

3·17·19970

2·5·97971

971972

22·35973

7·139974

2·487975

3·52·13976

24·61977

977978

2·3·163979

11·89980

22·5·72981 − 1000981

32·109982

2·491983

983984

23·3·41985

5·197986

2·17·29987

3·7·47988

22·13·19989

23·43990

2·32·5·11991

991992

25·31993

3·331994

2·7·71995

5·199996

22·3·83997

997998

2·499999

33·371000

23·53
15/7/55 โพสต์โดย WrathZ
15 จาก 21
ขอเม้นคำตอบด้านบนนะครับ
221 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ 13 คูณ 17
19/10/55 โพสต์โดย augustgut
16 จาก 21
227
21/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 21
26/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 21
273
28/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 21
ขอบคุนค่ะ
29/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 21
ตัวประกอบเฉพาะ
16/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 21
176 ผิดแน่นอนครับ ลองดูที่ 949 ซิครับ หาร 13 ลงตัว
1 - 1000 มีแค่ 169 ตัวเท่านั้นแหละครับ
19/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จัดให้nu_niln 1000 (10)
เงิน 1,000 คุณใช้ได้นานเท่าไร
จ้างทําเว็บที่ไหนดี
คำถามทดสอบไอคิว
มีเงิน 1000 คุณคิดว่าสามารถ....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู