หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีเขียน บทที่3 งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ 2/1/53 โพสต์โดย clareto
คำตอบ
1 จาก 2
บทที่ 3 ของงานวิจัย คือ วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
-กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล
-ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า
-เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล

+++++++++++++++++++++++++++++++++
ยังไงก็หารายละเอียดเพิ่มเติมจากงานวิจัยอื่นๆด้วยนะค่ะ
2/1/53 โพสต์โดย สาเกตนคร
2 จาก 2
วิจัยสาขาวิชาอะไรคะ...ลองหาตำราเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีการวิจัยดูนะคะ ให้ตรงกับสาขาที่ทำวิจัย เช่น วิจัยทางสังคมศาสตร์ วิจัยทางพยาบาลศาสตร์ หรืออื่นๆ...บทที่ 3 คร่าวๆ ก็จะเริ่มด้วย
       -  การบอกว่าวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบไหน เช่น เชิงพรรณนา กึ่งทดลอง ทดลอง ฯลฯ
       -  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง  การคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
       -  เครื่องมือวิจัย การตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
       -  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขั้นตอนดำเนินการวิจัย
       - การวิเคราะห์ข้อมูล
26/2/53 โพสต์โดย aka
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทอาเศียรวาทมีหลักการเขียนยังไง
วิธีทำผลวิจัยคนไทยอ่านหนังสือ ทำวิจัยแบบใด
การทบทวนระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยตลาดทำได้โดยวิธีใดบ้าง
รูปแบบการเขียนอ้างอิงงานวิจัย วิทยานิพนธ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู