หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
เน็ตเวิร์ก | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 19
ระบบเครือข่ายแบ่งตามลักษณะการทำงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระบบเครือข่ายรวมศูนย์กลาง (Centralized Networks) ระบบเครือข่าย Peer-to-Peer และระบบเครือข่าย Client/Server
1) ระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Centralized Network) เป็นการวางทรัพยากรสำคัญ เช่น File server, Database server เป็นต้น เอาไว้ในบริเวณเดียวกันหรือที่ศูนย์กลาง มีเครื่องเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อโดยตรงด้วยสายเคเบิล การประมวลผลอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลาง ซึ่งการบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์นี้ทำได้ง่ายกว่ารูปแบบอื่น ๆ ข้อดีประการหนึ่งคือมีความปลอดภัยสูง เพราะสามารถจัดการทรัพยากรที่สำคัญได้ในที่เดียวกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางควรตั้งอยู่ในห้องปิด ล๊อกหรือมีการป้องกันภัยเป็นอย่างดี การ backup ข้อมูลสามารถทำได้สะดวกจากที่เดียว ข้อเสียคือหากศูนย์กลางมีปัญหาจะทำให้ทั้งระบบใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการวางระบบค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงและต้องมีระบบสำรองที่ดีเพื่อไม่ให้การใช้งานในระบบเครือข่ายหยุดชะงัก
2) ระบบเครือข่าย Peer-to-Peer คือ รูปแบบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในความหมายที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่าย คือ Peer (ท่า) ที่มีความเท่าเทียมกัน โดยที่เครื่องแต่ละเครื่องหรือเครื่องทั้งหมดในเครือข่ายสามารถที่จะเป็นทรัพยากรของระบบ และมีหน้าที่จัดเตรียมไฟล์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้แต่เป็นที่เก็บข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ในขณะเดียวกันเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้จะต้องมีขีดความสามารถในการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีทรัพยากรอยู่ภายในเครื่อง เช่น ดิสต์สำหรับเก็บข้อมูล มีหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลที่เพียงพอ เพื่อทำให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างอิสระ (Stand alone) ได้ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer ได้แก่ Windows Workstation ระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer มีความง่ายในการจัดตั้ง ราคาถูก และสะดวกต่อการบริหารจัดการ ข้อเสียของระบบนี้คือ การถูกจำกัดด้วยขนาด และไม่มีการออกแบบในเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการเครื่องของตนเอง
BitTorrent เป็นเทคโนโลยี peer-to-peer หนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกผู้ใช้ไคลเอ็นต์สามารถแบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกง่ายดาย ซึ่งทำให้มีผู้ใช้นิยมแบ่งปันไฟล์วิดีโอของภาพยนต์ตลอดจนไฟล์เพลงผ่านเครือข่ายของ BitTorrent เป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นคดีละเมิดฯ ในช่วงที่ผ่านมา
3) ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากกว่าระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากสนับสนุนให้มีลูกข่ายได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายแพลตฟอร์ม(Platform) ระบบนี้สร้างขึ้นโดยมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นศูนย์กลางจำนวน 1 เครื่องหรือมากกว่า เช่นเดียวกับระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์กลางคือมีการบริหารจัดการจากส่วนกลาง แต่ต่างกันตรงที่ระบบเครือข่าย Client/Server คือจะใช้เครื่องที่เป็นศูนย์กลางที่มีสมรรถนะน้อยกว่าแบบรวมศูนย์ เนื่องจากเครื่องลูกข่ายสามารถประมวลผลและมีพื้นที่จัดเก็บ
บส352 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล อ.แววตา เตชาทวีวรรณ
ภาคการเรียนที่ 1/2549
4
ข้อมูลเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงลดภาระเครื่องที่เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ระบบเครือข่าย Client/Server ยังสนับสนุนระบบ Multiprocessor จึงสามารถขยายขนาด หรือเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในระบบเครือข่ายซึ่งช่วยกระจายภาระของระบบได้ และสามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นได้ การบริหารเครือข่ายค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนกว่าแบบรวมศูนย์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จะต้องมีความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Windows Server, Novell NetWare เป็นต้น ซึ่งระบบปฏิบัติการเหล่านี้มีความซับซ้อนมากกว่าระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยทั่วไป นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยทำได้ยากกว่า ข้อดีของการจัดวางเครือข่ายแบบClient/Server คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดวางต่ำกว่าแบบรวมศูนย์ เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีสมรรถนะสูงมากนัก นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานแบบ Multi-user สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้จำนวนมาก แต่ถ้าเปรียบเทียบกับระบบเครือข่าย Peer-to-Peer ระบบ Client/Server นั้นราคาแพงกว่า และมีความยุ่งยากในการติดตั้งมากกว่า รวมทั้งต้องการบุคลากรบริหารจัดการระบบโดยเฉพาะ
27/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 19
แบ่งเป็น 3 ประเภท  หรือ อาจจะมีมากกว่านั้นในอนาคต แต่ส่วนใหญ่ใช้ ระบบ Lan


http://www.be2hand.com/scripts/view.php?prod_id=553987
http://www.cmprice.com/market/category_detail.php?cate_id=446902102
http://www.one2mall.com/detail/?A0026067
http://www.thaisecondhand.com/_board/hw/data/HW7891043.html
http://www.postfree108.com/product/005087/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C/
15/9/52 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
3 จาก 19
เท่าที่ผมนับได้นะคับ  มีอยู่ 3 ประเภท  คือ

(เรียงตามขนาดเล็กไปใหญ่นะครับ)

1.Lan (Local Area Network)
2.Man (Metropolitan Area Wetwork)
3.Wan (Wide Area Network)


>> http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=277d1a90486d408b
19/7/53 โพสต์โดย Preetisatit
4 จาก 19
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 6 ประเภท

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือแลน        (Local  area  network  :  LAN
2.เครือข่ายนครหลวงหรือแมน                        (Metropolition  area  network  :  MAN)
3.เครือข่ายบริเวรกว้างหรือแวน                       (Wide  area  network  :  WAN)
4.เครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเน็ต          (Intranet)
5.เครือข่ายภายนอกองค์กรหรือเอกซ์ทราเน็ต    (Extranet)
6.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                  (Internet)
12/8/53 โพสต์โดย สองเรา
5 จาก 19
ละบบเครื่อข่ายcomputerมียู่3ประเพดด้วยกันอะครับ
3/10/53 โพสต์โดย สาละวัน
6 จาก 19
ไม่ๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทครับได้แก่
เครือข่ายระดับบุคคลหรือ PAN
เครือข่ายระดับบ้านเรือน( ระยะใกล้ๆ ) LAN
เครือข่ายระดับเมือง ( ในเมือง ) MAN
เครือข่ายระดับประเทศ WAN
เครือข่ายระหว่างประเทศ ไม่มีตัวย่อครับ
22/12/53 โพสต์โดย The Dark Angel
7 จาก 19
ลองดูรูปนี้น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคับ
21/6/54 โพสต์โดย Guรู้นะ
8 จาก 19
5ประเภทค่ะ
แลน (LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน
แวน (WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร
แมน (MAN)และยังมีอีกสองเครือข่ายที่ยังมีเพิ่มเติมอีกคือ
แคน (CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์
แพน (PAN) เป็นเครือข่ายไร้สาย
14/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 19
มี 6 ประเภท ได้แก่
             1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือแลน          (Local  area  network  :  LAN
             2.เครือข่ายนครหลวงหรือแมน                          (Metropolition  area  network  :  MAN)
             3.เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน                       (Wide  area  network  :  WAN)
             4.เครือข่ายภายในองค์กรหรืออินเทอร์เน็ต          (Intranet)
             5.เครือข่ายภายนอกองค์กรหรือเอกซ์ทราเน็ต     (Extranet)
             6.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                   (Internet)
5/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 19
3   ประเภท
3/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 19
จะปัยรู้มั้ยล่ะ /55555++++++/
22/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 19
จะปัยรู้มั้ยล่ะ /55555++++++/
22/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 19
ตกลงมันอันไหนกันแน่ครับ สามประเภท ห้าประเภทหรือว่าหกประเภทอ่ะครับ งง
20/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 19
ปะเพดของระบบเคือข่ายคอมพีวเตี
11/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 19
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภ
11/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 19
1. การเตรียมห้องสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
2. การเตรียมระบบไฟฟ้า 3 สาย พร้อมตู้ควบคุม (โรงเรียนจัดเตรียมสายจากเมนส์ไฟมาที่ห้องคอมพ์)
3. การเตรียมระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Gigabit Ethernet
4. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย Server & Workstation
5. การเตรียมระบบสื่อสาร High Speed Internet (โรงเรียนจัดเตรียมคู่สาย ADSL ขนาด 4 MB. 1 คู่สาย)
6. การเตรียมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV Camera 
แสดงน้อยลง
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 19
ตอบ 1. Network Address หรือ หมายเลขประจา เครือข่าย
2. Host Address หรือ หมายเลขประจา ตัวของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย (Network Device) เช่น คอมพิวเตอร์, Router

5 ระดับ หรือ 5 คลาส คือ Class A, B, C, D, E เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของแต่ละเน็ตเวิร์ค
Class ที่นิยมใช้งานโดยทั่วไป คือ Class A, B, C
สามารถให้ใช้งานจำนวนเครื่องในแต่ละเครือข่ายได้มากที่สุดคือคราส A
แสดงน้อยลง
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 19
= การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนโดยมีการส่งวิดีโอจากเครื่องผู้สอนไปยังผู้เรียน คือ ครูผู้สอนจะต้องใช้โปรแกรม iTAlC Opensoure Classroom manage ความเร็วตั้ง 4 Mbขึ้นไป
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 19
= เลือกใช้สวิตซ์ฮับ 24 พอร์ต 1 ตัว และ 16 พอร์ตอีก 1 ตัว เพราะ ฮับรุ่นนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในเครือข่ายขนาดใหญ่ วิธีการเข้าหัวสายแลน RJ-45 แบบ B คือ
>> ขาวส้ม > ส้ม > ขาวเขียว>ฟ้า >ขาวฟ้า >เขียว>ขาวน้ำตาล>น้ำตาล
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รูปแบบของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านใดด้านบ้าง
เครือข่ายแรกของประเทศไทยคือเครือข่ายอะไร
รหัสผ่านคืออะไร
อินเตอร์เน็ต คือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู