หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเข้านับถือศาสนาอิสลามของนักวิชาการ ชาวสวิตเซอร์แลนด์ โรเย ดูบาเก
ทางสายใหม่ของ โรเย ดูบาเก


โดย อ.มุนีร มูหะหมัด (منير  محمد)

         การเข้านับถือศาสนาอิสลามของนักวิชาการ ชาวสวิตเซอร์แลนด์ โรเย ดูบาเก นับว่าเป็นคำตอบต่อคำถามต่างๆ และเป็นการเฉลยข้อสงสัยมากมายของชาวตะวันตก และเป็นการตอบโต้ต่อความพยายาม ที่จะสร้างความคลางแคลงใจ และสับสนต่อศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความสงสัยในการมี อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า และทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ทำลายคุณธรรม ส่งเสริมให้ทิฐิ และการก่อการร้าย ทั้งๆที่ อิสลามเป็นศาสนาแห่งการโอบอ้อมอารี และภารดรภาพ พร้อมกับเน้นย้ำเกี่ยวกับอุดมการณ์ การมีมนุษยธรรม เสริมสร้างความเมตตา และการปรองดองรักใคร่กันในระหว่างมนุษย์

         โรเย ดูบาเก ได้แสดงความรู้สึกหลังจากที่เขาได้รับรสแห่งความผาสุก และการใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นมุสลิมว่า ข้าพเจ้าเคยถามตัวของข้าพเจ้าเองว่า เพราะเหตุใด บรรดามุสลิมจึงมีความสุขในการดำรงชีวิตของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีความยากจน และมีความล้าสมัย ?

         และเพราะเหตุใด ชาวสวีเดนกลับมีความรู้สึกว่าประสบแต่ความลำเค็ญ และความทุกข์ยาก ทั้งๆที่พวกเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ? แม้กระทั่งประเทศของข้าพเจ้า(สวิตเซอร์แลนด์) ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับชาวสวีเดน ทั้งๆที่ประเทศของเรามีความสงบสุขและมีการครองชีพอยู่ในระดับที่ดี

         เมื่อข้าพเจ้ามีความรู้สึกเช่นนี้คำตอบก็คือ จำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องศึกษาศาสนาของชาวตะวันออก ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาศาสนาฮินดู แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกประทับใจมากนัก จึงได้เริ่มเรียนอิสลาม ซึ่งได้สร้างความสนใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะว่าศาสนาอิสลามได้รวมไว้ ซึ่งหลักมูลฐานสำคัญ ในฐานะที่เป็นศาสนาสุดท้าย

         ตามความเป็นจริงนั้น ข้าพเจ้ามีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จนกระทั่งข้าพเจ้าได้อ่านข้อเขียนของนักปราชญ์สมัยปัจจุบันชาวฝรั่งเศส ชื่อ รีเน่ จีโน ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก่อนหน้านี้  ข้าพเจ้าได้พบทางนำของอัลลอฮ์ เช่นเดียวกับหลายคนที่ได้อ่านหนังสือของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสท่านนี้ ซึ่งเขาได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและทำให้คนอื่นๆ อีกมากมายที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ทำให้ข้าพเจ้าพบว่าอิสลามได้ให้ความหมายของคำว่า"ชีวิต" ไม่เหมือนกับอารยธรรมตะวันตก ซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยม (Materialism) และไม่ศรัทธาต่อชีวิตใลกหน้าที่ได้ให้ความหมายไว้ เพราะพวกเขาศรัทธาแต่ชีวิตในโลกนี้เท่านั้น

         อิสลามสร้างความสงบภายในจิตใจ

โรเย ดูบาเก กล่าวว่า

"ข้าพเจ้าได้รับความกระจ่างชัดว่า อิสลาเป็นศาสนาที่สร้างความสงบในจิตใจ ส่วนอารยธรรมทางวัตถุนิยมจะนำพาผู้ที่ยึดถือไปสู่ความสิ้นหวัง เพราะพวกเขาไม่ศรัทธาต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้น และข้าพเจ้าได้รู้อย่างชัดเจนอีกว่า การที่ชาวยุโรปไม่ศรัทธาต่อข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอิสลามก็เพราะว่า พวกเขายึดวัตถุเป็นบรรทัดฐาน ในการดำรงชีวิต"

โรเย ดูบาเก กล่าวต่ออีกว่า

"สิ่งแรกที่นำให้ข้าพเจ้านับถือศาสนาอิสลามคือ คำกล่าวปฏิญาณว่า" ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และนะบีมุฮัมมัด เป็นศาสนฑูตของอัลลอฮ์ " ข้าพเจ้าพบว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ เพราะทุกสิ่งจะผูกพันธ์อยู่กับจุดศูนย์กลางอันเดียวกัน คือ อัลกุรอาน และซุนนะฮ์ ในความเชื่อมั่นของข้าพเจ้า มนุษย์จะต้องพิจารณาดูคำปฏิญาณนี้ตลอดชั่วชีวิตของเขา เพราะคำปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ ตามนัยนี้หมายความว่า ไม่มีความเจริญสูงสุดอันเป็นนิรันดร์ นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น ส่วนปรัชญาสมัยใหม่ที่กล่าวว่า ไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้ นอกจากโลกนี้เท่านั้น ที่จริงแล้วนั่นเป็นทัศนะของปรัชญาภาวะนิยม (Existentialism) และแนวคิดทางปรัชญาอื่นๆ
ศาสนา 6/5/53 โพสต์โดย Al-Islam
คำตอบ
1 จาก 1
.
6/5/53 โพสต์โดย Al Islam
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
อิสลามสอนอะไรให้แก่เรา
เขาว่าพี่น้องนับถือศาสนายิว คริสต์และอิสลามจะแต่งงานข้ามศาสนากันได้ จริงหรือป่าว ครับ
สิ่งที่คุณไม่พอใจต่อศาสนาอิสลามคืออะไร
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจริงหรือ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู