หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) คือ วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์    
2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3) จิตวิทยาศาสตร์
30/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 6
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือกระบวนการที่ว่าด้วยเหตุและผล
18/11/52 โพสต์โดย ธัญ
3 จาก 6
1 สังเกต
2มองเห็นปัญหา
3ตั้งสมุติฐาน
4ทดลอง
5สรุปผลการทดลอง
23/9/53 โพสต์โดย naaaaa
4 จาก 6
วิทยาศาสตร์ คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตุปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ถึงแม้จะมีกระบวนการอยู่หลายข้อ เช่น ตั้งสมมติฐาน แล้วทดสอบสมตติฐาน เป็นต้น  
แต่เรารู้หรือไม่ว่า หลักอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไร?
หลักอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ก็สรุปอยู่ที่
๑. ศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริง
๒.ศึกษาโดยให้เหตุใช้ผล
๓.ศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔.จะเชื่อก็ต่อเมื่อได้มีการพิสูจน์จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น
---------------
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจศึกษาหาความจริงของชีวิต เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ทดลองไปศึกษาธรรมะแนววิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุผล, มีสาระ, ไม่เยิ่นเย้อ, และจะไม่มีความงมงายอย่างเด็ดขาด

ที่เว็บไซต์   "ฉันคืออะไร?"  -  เว็บไซต์สำหรับบุคลอัจฉริยะ   www.whatami.net

มีหนังสือและบทความสั้นๆให้อ่านฟรีๆหลายเล่ม - หลายเรื่อง

เช่นหนังสือ ฉันคืออะไร?, ไม่มีศาสนา, พุทธศาสนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

และถ้าใครสนใจจะนำไปเผยแพร่ หรือพิมพ์แจกจ่าย หรือแม้พิมพ์จำหน่าย

ก็อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ฟรีตามสะดวก เพราะเว็บนี้มีแต่ให้ ไม่ต้องการแม้คำขอบคุณ.
20/11/53 โพสต์โดย whatami.net
5 จาก 6
กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์

ใช้ทุกครั้งเมื่อมีการทดลองหรือมีข้อสงสัยต่างๆ

และกระบวนการนี้สามารถทำให้เกิดข้อบกพร่องได้น้อย
18/1/54 โพสต์โดย น่ารักดีไม่มีรูป
6 จาก 6
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
30/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
#กรรมวิธีการผลิตอโลหะ #การถลุงแร่อโลหะ
คุณคิดว่าในกระบวนการคิด
วิทยาศาสตร์มีผลต่อเราอย่างไร
ขอตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะ
(ด่วน!!!!) โจทย์วิทยาศาสตร์ ช่วยตอบและอธิบายให้ด้วยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู