หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนาบนโลกมีกี่ศาสนาอะไรบ้าง
ช่วยบอกหน่อยนะคร้า้บ
ศาสนา 29/7/53 โพสต์โดย ปิยะรักษ์
คำตอบ
1 จาก 12
ศาสนาในโลกนี้  มี 9 ศาสนา
คือ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาซิกข์
ศาสนายิว
ศาสนาเชน
ศาสนาโซโรอัสเตอร์
ศาสนาบาไฮ

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก คือ ศาสนาคริสต์

ส่วนถ้าจะนับลัทธิต่างๆ หรือนิกายนั้น
นับไม่ถ้วน
29/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 12
มหาตม คานธี เคยบอกว่าโลกนี้มีศาสนาเท่ากับจำนวนคนบนโลกนี้
เพราะลึคกๆแล้วทุกคนล้วนมีปรัชญา ความเชื่อ เป็นของตนเองอยู่
29/7/53 โพสต์โดย mr.n
3 จาก 12
ทุกศาสนาสอน ให้เป็นคนดี กระนั้น
29/7/53 โพสต์โดย Koornor
4 จาก 12
ศาสนาในโลกมีเพียง ๒ คือ ศาสนาที่อ้อนวอน กับศาสนาที่ไม่อ้อนวอน
ศาสนาที่ไม่อ้อนวอน คือ พุทธ
ศาสนาที่อ้อนวอน คือ พราหมณ์ ศาสนาที่อ้อนวอน จัดลงในพราหมณ์หมด คำสอนจะเริ่มจากจุดเดียวกัน คือ มีผู้สร้าง ผู้เนรมิต ฯ
29/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
5 จาก 12
ผม นับได้ 13 ครับ

- คริส
- อิสลาม
- พุทธ
- พราหมณ์
- ซิกข์
- เซน
- ซินโต
- เต่า
- ยูดา
- โซโรอัสเตอร์
- ฮิบบลู
- ยิว
- กรีก

นึกได้แค่นี้แหละครับบ ~
17/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 12
ศาสนาที่จะช่วยให้คนเห็นแจ้งชีวิต จะต้องเป็นศาสนาที่สอนให้เกิดปัญญา และให้อิสระแก่ผู้นับถืออย่างที่สุด

ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บนี้ดู

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังเกิด "ดวงตาเห็นธรรม" ได้โดยไม่ยาก

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
26/2/54 โพสต์โดย whatami.net
7 จาก 12
พระถั่งซำจั่ง
28/11/55 โพสต์โดย ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนส่วนใหญ่
8 จาก 12
ผมไม่นับถือศาสนาครับ ผมยึดสามัญสำนึกในการดำเนินชีวิต
28/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 12
งงงงง
1/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 12
คำถามมีประโยชน์ดีคะ
9/8/56 โพสต์โดย ืnoonny
11 จาก 12
ศาสนาไหนมีคนนั้นถือมากที่สุด
15/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 12
หลักๆที่รู้ พุทธ คริสต์ อิสลาม ค่ะ ;P
6/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนาใดที่มีคนนับถือมากที่ในโลก
อยากรับฟังความคิดเห็น กรณีการที่บูชาเฉพาะพระพุทธรูปอย่างเดียวกับ มีทั้งพระพุทธรูป และองค์เทพฯ ต่างในห้องเดียวกัน
ลัทธิอนุตรธรรม
เหตุผลที่บางคนไม่นับถือศาสนา
โหลดเพลงสวดมนต์ศาสนาพุทธทำนองอินเดีย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู