หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความชื้น คือ??
ความชื้น คือ??
เคมีวิทยา | วิทยาศาสตร์ 8/3/54 โพสต์โดย Heartbroken
คำตอบ
1 จาก 2
ความชื้น คืออะไร ? หลายคนสงสัย ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะคนส่วนใหญ่จะมองข้ามไป
โดยทั่วไปแล้ว ความชื้น ในอากาศ ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ความชื้น ซึ่งมาจากคำเต็ม ๆ ว่า ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity หรือ RH) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ) ที่มีอยู่จริงในอากาศ กับปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่อากาศขณะนั้น จะรองรับได้เต็มที่ ณ อุณหภูมิเดียวกัน (Matthes and Rushing, 1972) หากปริมาณ ความชื้น มีมากกว่าก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้ำ
หน่วยของความชื้นสัมพัทธ์ จึงออกมาเป็นเปอร์เซ็น (%)

ฉะนั้นความชื้นสัมพัทธ์ มีค่ามากสูงสุดที่ 100 % ส่วนที่เกิน 100 % ของ ความชื้น จะอยู่ในรูป ของเหลวที่เรียกว่าน้ำ หรือ หยดน้ำ

ความชื้น สัมพัทธ์ คำนวณหาได้จากสูตร

ความชื้น สัมพัทธ์ (%) = ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่จริงในอากาศ x 100 หารด้วย ปริมาณความชื้น(ไอน้ำ)ที่อากาศขณะนั้นจะรองรับได้ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่ในอากาศ หรือ absolute humidity อาจเปลี่ยนแปลง ไปได้ตามสภาพที่แวดล้อม และอุณหภูมิ ส่วนปริมาณน้ำ ที่อากาศ จะรองรับได้ หรือปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ) ณ จุดอิ่มตัว (saturation) หรืออีกนัยหนึ่ง ปริมาณ ความชื้น (ไอน้ำ)ที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งมี ความชื้น สัมพันธ์ 100% นั้น จะเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ


ที่มา : http://www.silicablue.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538972959
8/3/54 โพสต์โดย yamato
2 จาก 2
เอาแบบย่อๆ ก็
ความชื้น คือ ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ
8/3/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมต้องมีการตรวจวัดความชื้นในอากาศค่ะ
ความชื้นของดินบอกปัญหาอะไรของดิน
เหตุใดเมื่อมดย้ายที่อยู่ ฝนก็จะตกในเวลาต่อ
คราบขาว คอนกรีต เกิดจากอะไร
วิทยาศาสตร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู