หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผืนป่าใหญที่สุด ของโลก(มนุษย์)
ธรรมชาติ 31/7/53 โพสต์โดย Koornor
คำตอบ
1 จาก 3
อะเมซอลปะ
31/7/53 โพสต์โดย aryajungg
2 จาก 3
ป่าอะเมซอน ครับ   ( ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า )
31/7/53 โพสต์โดย dkimefu
3 จาก 3
ผมขอตอบว่า  ป่าอเมซอน ครับ

ป่าอเมซอนกินเนื้อที่กว้างถึง 2 ใน 5 ของ อเมริกาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของบราซิล ที่เหลือนั้นแผ่เข้าไปในอีก 8 ประเทศใกล้เคียง คิดเป็นเนื้อที่ป่าได้ราว 2.5 ล้านตารางไมล์ (6.4 ล้านตารางกิโลเมตร) ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ขนานกับเส้นศูนย์สูตร และสิ่งที่แบ่งป่า ออกเป็นตอนเหนือกับตอนใต้ ก็คือ แม่นํ้าอเมซอน

ท่านมีป่าผืนไหนกว้างใหญ่กว่านี้อีก ?
31/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ป่าไม้กับสายนํ้า มนุษย์เราควรอนุรักษ์สิ่งใดมากที่สุด
ป่าไม้ในเมืองไทยหายไปใหน
คุณว่าในเขตป่าลึกๆที่มนุษย์สำรวจจะถึงจะมีอะไรบ้าง
ทำไมพื้นที่ของทะเลจึงมีมากกว่าผืนดิน
คุณคิดว่ายังมีที่ใดในโลกนี้ ที่มนุษย์ยังไม่เคยเข้าไปถึง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู