หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศีล 10 ข้อ มีอะไรบ้าง
วัฒนธรรม 5/3/53 โพสต์โดย ทำไมนกจึงบินได้
คำตอบ
1 จาก 1
ศีล ๑๐ หรือสิกขาบทของสามเณร คือ


สิกขาบทของสามเณร
       [๑๒๐] ครั้งนั้น สามเณรทั้งหลาย ได้มีความดำริว่า สิกขาบทของพวกเรามีเท่าไร
หนอแล และพวกเราจะต้องศึกษาในอะไร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
       พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐
แก่สามเณรทั้งหลาย และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ
       ๑. เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป
       ๒. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้
       ๓. เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
       ๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ
       ๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
       ๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
       ๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก
       ๘. เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้อันเป็นฐานแห่ง
การแต่งตัว
       ๙. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่
       ๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แก่สามเณรทั้งหลาย และให้สามเณร
ทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้.

________________________

ที่มา และอ้างอิง :-
       พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑
25/3/53 โพสต์โดย วรรณ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โกหกแบบไหนไม่ต้องผิดศีล 5
คุณ DangBangYai ศีลที่ขาดก็ต่อได้ ผมไม่ทราบจริงๆครับ ว่าต่อศีลยังไง
^__~ ... มรรคแท้มีอันเดียว
การเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องที่...
ต้องใช้ดอกไม้ไหว้พระด้วยหรือไม่? ศีลแปดข้อมาลาคันธะฯ ครอบคลุมแค่ไหน?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู