หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครเป็นญาติๆของสกุล "อินทนูจิตร" ช่วยแจ้งข่าวให้ทราบด้วย
อีคิว | เสียงเพลงมือถือ 10/9/53 โพสต์โดย sang_in
คำตอบ
1 จาก 4
แจ้งว่าอะไร
10/9/53 โพสต์โดย เส็งเคร็ง
2 จาก 4
เป็นญาติฝ่ายคุณทวดอามคะ แจ้งอะไรหรอค่ะ??
1/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 4
นางงิว ชูตาลัด เป็นแม่ของนายปัน ชูตาลัด สมรสกับนางไปร์ ชูตาลัด    มีบุตรธิดา  8  คน  
1. นางปอน   ชูตาลัด       สมรส
2. นายพลิน   ชูตาลัด      สมรสกับ  นางเอื่อน  ชูตาลัด
3. นางเปล็น   ทิพารัตร์    สมรสกับ  นายบัว     ทิพารัตร์
4. นายเพลิน  ชูตาลัด      สมรสกับ   นางเหน   ชูตาลัด
5. นางคำพอง  รัชทินพันธ์  สมรสกับ  นายธรรม  รัชทินพันธ์
6.  นายพล      ชูตาลัด    สมรส
7. นายวุฒิ   ชูตาลัด   สมรสกับ  นางสมจิตร  ทวีสุข
8. นายไพล  ชูตาลัด  สมรสกับ  นางเหลอย  ชูตาลัด    

บิดาข้าพเจ้าลำดับที่ 7  ชื่อนายวุฒิ ชูตาลัด ญาติๆเรียกนายนอง(ถึงแก่กรรมแล้ว)                 สมรสกับนางสมจิตร       สกุลเดิมทวีสุข     มีบุตรธิดา 4 คน  ดังนี้
1. นายสมชาย  ชูตาลัด            ชื่อเล่น  แหม๋ว   สท.จ.สุรินทร์                                           สมรสกับนางสัญญา       สกุเดิมทิวทอง     มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ ด.ญ. ชวิกา  ชูตาลัด               อยู่. จ.สุรินทร์
2.นางนิตยา      สุดสาคร          ชื่อเล่น  หว๋อง   รับราชการ สนง.อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์       สมรสกับนายสุวัฒน์        สุดสาคร             มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ นางสาวฑิฆัมพร  สุดสาคร       อยู่ จ.สุรินทร์
3. น.ส.ฐิติมา    ชูตาลัด            ชื่อเล่น  อุ๊        ผู้ช่วย ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาท่าตูม      ไม่ได้สมรส                                                                                                                       อยู่ จ.สุรินทร์
4.นางสาริศา    เอกธนาพงศกร  ชื่อเล่น  ตุ๊ก      รับราชการ                                               สมรสกับนายพลภัทร      เอกธนาพงศกร    มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ ด.ญ. วรัทยา  เอกธนาพงศกร    อยู่ กทม.

ผู้ให้ข้อมูล  นางสาริศา   เอกธนาพงศกร  ชื่อสกุลเดิม น.ส.สถาพร ชูตาลัด (ลำดับที่ 4) ชื่อเล่น ตุ๊ก  ได้รับการบอกเล่าจากพี่ชาย สท.แหม๋ว
9/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
นางงิว ชูตาลัด เป็นแม่ของนายปัน ชูตาลัด สมรสกับนางไปร์ ชูตาลัด    มีบุตรธิดา  8  คน  
1. นางปอน   ชูตาลัด       สมรส
2. นายพลิน   ชูตาลัด      สมรสกับ  นางเอื่อน  ชูตาลัด
3. นางเปล็น   ทิพารัตร์    สมรสกับ  นายบัว     ทิพารัตร์
4. นายเพลิน  ชูตาลัด      สมรสกับ   นางเหน   ชูตาลัด
5. นางคำพอง  รัชทินพันธ์  สมรสกับ  นายธรรม  รัชทินพันธ์
6.  นายพลน      ชูตาลัด    สมรสกับ นางสงวนสุข  ชูตาลัด
7. นายวุฒิ   ชูตาลัด   สมรสกับ  นางสมจิตร  ทวีสุข
8. นายไพล  ชูตาลัด  สมรสกับ  นางเหลอย  ชูตาลัด    

บิดาข้าพเจ้าลำดับที่ 7  ชื่อนายวุฒิ ชูตาลัด ญาติๆเรียกนายนอง(ถึงแก่กรรมแล้ว)                 สมรสกับนางสมจิตร       สกุลเดิมทวีสุข     มีบุตรธิดา 4 คน  ดังนี้
1. นายสมชาย  ชูตาลัด            ชื่อเล่น  แหม๋ว   สท.จ.สุรินทร์                                           สมรสกับนางสัญญา       สกุเดิมทิวทอง     มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ ด.ญ. ชวิกา  ชูตาลัด               อยู่. จ.สุรินทร์
2.นางนิตยา      สุดสาคร          ชื่อเล่น  หว๋อง   รับราชการ สนง.อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์       สมรสกับนายสุวัฒน์        สุดสาคร             มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ นางสาวฑิฆัมพร  สุดสาคร       อยู่ จ.สุรินทร์
3. น.ส.ฐิติมา    ชูตาลัด            ชื่อเล่น  อุ๊        ผู้ช่วย ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาท่าตูม      ไม่ได้สมรส                                                                                                                       อยู่ จ.สุรินทร์
4.นางสาริศา    เอกธนาพงศกร  ชื่อเล่น  ตุ๊ก      รับราชการ                                               สมรสกับนายพลภัทร      เอกธนาพงศกร    มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ ด.ญ. วรัทยา  เอกธนาพงศกร    อยู่ กทม.

ผู้ให้ข้อมูล  นางสาริศา   เอกธนาพงศกร  ชื่อสกุลเดิม น.ส.สถาพร ชูตาลัด (ลำดับที่ 4) ชื่อเล่น ตุ๊ก  ได้รับการบอกเล่าจากพี่ชาย สท.แหม๋ว

ตาของข้าพเจ้าลำดับที่  6 นายพลน  ชูตาลัด (ถึงแก่กรรมแล้ว) สมรสกับ นางสงวนสุข  ชูตาลัด สกุลเดิม นิลคำ (ถึงแก่กรรมแล้ว) มีบุตรธิดา 4 คนดังนี้
1 นางกันญา  บุ่นวันนา สมรสกับ นายบรรจง บุานวันนา มี บุตร 2 คน  
   -  ช้อมูลยังไม่แน่นอน

2 นางมาลี ปลอดแสน สมรสกับ นายเสริมศักดิ์  ชินโชติ  มีบุตรธิดา 1 คน  ชื่อ นางสาวนภัสนันท์  ชินโชติ
                            สมรสกับ  นายครองพล  ปลอดแสน  
                            มีบุตรธิดา 2 คน
                            ชื่อ  1 นางสาวพรรณทิพย์ภา ปลอดแสน สมรสกับ นายอุดร แสนจันทร์
                                      มีบุตร 1 คน  ชื่อ ด.ช. ปรเมษ  แสนจันทร์
                                  2 นางสาวอรยา ปลอดแสน สมรสกับ นายรังสรรค์  กลินโลภณ
                                      มีบุตร 1 คน  ชื่อ ด.ช. อิภิเดช  กลินโสภณ
  -  
3 นายบุญสนอง  ชูตาลัด สมรสกับ    ไม่มีบุตร
4 นายสิทธิศักดิ์ ชูตาลัด สมรส กับ นางยุพา  ทองสะอาด (ถึงแก่กรรมทั้งสอง) มีบุตรธิดา 1 คน
ชื่อ นางสาวพลอยไพลิน  ชูตาลัด
ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวอรยา  ปลอดแสน  บุตรธิดา ของ นางมาลี  ปลอดแสน
6/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลวงจิตรจำนงวานิช ต้นสกุล รงควนิช
ประเทศที่ผลิตปรมานูเป็นชาติแรก
ระหว่างคำว่า " สมจิตต์ " กับ คำว่า " สมจิตร " คำไหนผิด ?
จิตร ภูมิศักดิ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู