หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการทดสอบสารอาหาร
ชีววิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ 17/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การทดสอบสารอาหารคาร์โบไฮเดรต : มี 2 วิธี

1.  ใช้สารละลายไอโอดีน ทดสอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ (Polysaccharide)
- การทดสอบแป้ง โดยการนำน้ำแป้งมาเติม I2 จะได้...

- การทดสอบไกลโคเจน โดยการนำสารละลายไกลโคเจนมาเติม I2 จะได้...

- การทดสอบเซลลูโลส โดยการนำสารละลายเซลลูโลสมาเติม I2 จะได้...

ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สารละลายไอโอดีน


2.  ใช้สารละลายเบเนดิกต์ ทดสอบน้ำตาล
สารละลายเบเนดิกต์

น้ำตาล

ตะกอนสีแดงอิฐ


* ยกเว้น ซูโครส(น้ำตาลทราย) ต้องต้มกับกรดเจือจางก่อน

โปรตีน : มี 2 วิธี

1.  ใช้วิธีไบยูเร็ต
ไบยูเรต ได้จาก

การเติม CuSO4 ใน NaOH

สารละลาย

โปรตีน


2.  ใช้กรดไนตริกเข้มข้น
หยดกรดไนตริกเข้มข้นใน สารละลายโปรตีน

เมื่อเติมNH4OH


ไขมัน : มี 2 วิธี

             1. การทดสอบทางกายภาพ เพื่อทดสอบภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่โมเลกุลของอากาศเมื่อนำน้ำมันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศ จึงทำให้เกิดภาวะโปร่งแสงขึ้น

             2. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี สามารถทำได้โดยนำไขมันไปต้มกับสารละลายด่าง เช่น NaoH จะได้สารประกอบชนิดใหม่ ซึ่งมีลักษณะลื่นเหมือนด่าง แต่มีฟองมากมายเมื่อขยี้ (สบู่)

วิตามิน C :

             โดยใช้น้ำแป้งมาหยดสารละลายไอโอดีน (ได้สีน้ำเงิน) เป็นตัวทดสอบ โดยนำสารอาหารที่สงสัยว่ามีวิตามินซี มาหยดลงไป โดยถ้าสีน้ำเงินจางหายไป แสดงว่ามี วิตามินซี ( จำนวนหยดน้อย มีวิตามินซีมาก              จำนวนหยดมาก มีวิตามินซีน้อย )

น้ำ :

             ใช้จุนสีสะตุ (Anhydrus Copper Sulphate) ซึ่งมีสีขาว ถ้าถูกน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ถึงน้ำเงิน
17/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการตรวจสอบ สารบอแร็กซ์ในอาหาร นอกเหนือจากกชุดทดสอบ
อาหารระดับนาโน ประโยชน์หรืออันตรายที่แฝงเร้น
สารอาหารรักสุขภาพ
ส้มตำ ให้สารอาหาร อะไรบ้าง
10 อย่างอาหารอันตรายต่อสุขภาพรีบอ่านด่วน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู