หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เงินของไทย
1 สตางค์ (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย

5 สตางค์ (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระปฐมเจดีย์

10 สตางค์ (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม

25 สตางค์ (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

50 สตางค์ (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ

1 บาท (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2 บาท (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

5 บาท (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

10 บาท (ประเทศไทย)
ด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้านหลัง พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

ธนบัตร 20 บาท
ด้านหน้า : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและสะพานพระราม 8
พระราชดำรัส : "ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้" - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ธนบัตร 50 บาท
ด้านหน้า : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ธนบัตร 100 บาท
ด้านหน้า : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัส : “ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามถึงเป็นวิธีทาสทำสารกรมธรรม์ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลยที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่ก็เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญประโยชน์และสุขสำราญของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นจะต้องเลิกถอนอย่าให้มีประเพณีทาสภายในพระราชอาณาจักรนี้กรุงสยามจึงจะมีความเจริญสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่น” - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตร 500 บาท
ด้านหน้า : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ธนบัตร 1000 บาท
ด้านหน้า : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านหลัง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


การเงิน | ข้อมูล 19/6/55 โพสต์โดย ปรางค์นะ
คำตอบ
1 จาก 3
ชั่งสังเกตจัง
19/6/55 โพสต์โดย ReeMy
2 จาก 3
ขอบคุณข้อมูล จร้า...
19/6/55 โพสต์โดย nignig
3 จาก 3
จะจำไว้ไปสอบตำรวจครับ สอบรอบนี้ออกแหงๆ
22/6/55 โพสต์โดย รักคูณครับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระราชกรณียกิจใด ไม่ได้ เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รถพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมียี่ห้ออะไรบ้าง
แพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชชื่ออะไร
หลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ในอดีต... มีเรื่องราว (เคย) เกิดขึ้นเยอะแยะ... รายงานสดจาก "จันทบุรี"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู