หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การสะกดคำภาษาอังกฤษทำไง
การสะกดคำภาษาอังกฤษทำไงอ่า        ตอนนี้ไม่ทันเพื่อนแล้วเพราะอ่านอังกิดไม่ออก
ภาษาเกาหลี | ไวยากรณ์ 2/12/53 โพสต์โดย อนันต์รักการเรียน
คำตอบ
1 จาก 3
ปกติภาษาอังกฤษมีสระเพียง 5 ตัว (a, e, i, o และ u) และมีควบอีกบางส่วน แต่ถือว่าน้อยกว่าภาษาไทยอยู่มาก การหัดน่าจะเป็นเรื่องของการทำความคุ้นเคย การฝึกฟัง พูดให้มากที่สุด ยิ่งพูดมากยิ่งคุ้นปากมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ
2/12/53 โพสต์โดย guruthailand
2 จาก 3
เทียบเสียงกับตัวอักษร (ดูตัว phonetic สัทอักษร ที่อยู่ท้าย/หน้า Dic แต่ละเล่ม ทั้งพยัญชนะและสระ) ให้ง่ายๆ ดู
ก (g)       ข ค (k)                                 ง,งค (ng, nc, nk)
จ (ge,j)   ฉ ช (ch, sh)                          ย/ญ (y)
ด (d)       ต ท (t)            ธ   (th*)           น  (n)
บ (b)       ปผพภ (p)       ฝฟ f,ph,gh     ม   (m)
ร (r)         ล    (l)            วฝ (v)             ว   (w)
ซ ส (s)    ห ฮ (h)           อ (เสียงต้นของสระทั้งหลาย)
*th ต้องแทรกลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนและล่างเวลาพูด จะชัดมาก
ที่ไม่มีตาราง ได้แก่  q (คว)  x  (คซ)   และ เมื่อ s นำหน้า k  p  t  (sk ซ-ก-) (sp ซ-ป) (st ซ-ต) กับ
                            c ทึ่ออกเสียง  ซ  เมื่อใช้กับสระที่เป็นตัว e i y
                            c ที่ออกเสียง  ค  เมื่อใช้กับสระที่เป็นตัว a o u ค่ะ
ส่วนตัว g ก็คล้ายตัว c [g = ก เมื่อใช้กับ a o u และ g = จ เมื่อใช้กับ e i y (เป็นส่วนใหญ่) ค่ะ]
ดูสระ a e i o u y มันออกเสียงตัวเองเมือไม่มีตัวสะกดด้านหลัง พอมีตัวสะกดจะออกเสียงตามนี้
a =  แอะ   e = เอะ    i = อิ    o = เอาะ    u = อะ    y = อิ่
แล้วเมื่อตัวสะกดของมันมี e ต่อท้ายมันจะออกเสียงตัวเองเหมือนเดิม
cake   = (ค เอ ค)     เคค      these  =  (ด อี ซ)  ดีซ     five =  (ฟ  ไอ  ฟ)   ไฟฟ  
home =  (ฮ  โอ  ม)  โฮม       bus     = (บ อะ ซ) บัซ     type = (ท  อาย พ)  ไทพ
ลองวิธีนี้น่าจะอ่านได้ทุกคน ลูกสาวอ่านได้ตั้งแต่ ป 2 ค่ะ
Teacher Susie [สงสัยถามเพิ่มมาได้นะคะ]
12/12/53 โพสต์โดย Susie PSK
3 จาก 3
เทียบเสียงกับตัวอักษร (ดูตัว phonetic สัทอักษร ที่อยู่ท้าย/หน้า Dic แต่ละเล่ม ทั้งพยัญชนะและสระ) ให้ง่ายๆ ดู
ก (g)       ข ค (k)                                                                   ง,งค (ng, nc, nk)
จ (ge,j)   ฉ ช (ch, sh)                                                            ย/ญ (y)
ด (d)       ต ท (t)                  ธ   (th*)                                      น  (n)
บ (b)       ปผพภ (p)             ฝฟ f,ph,gh                                  ม   (m)
ร (r)         ล    (l)                  วฝ (v)                                         ว   (w)
ซ ส (s)    ห ฮ (h)                 อ (เสียงต้นของสระทั้งหลาย)
*th ต้องแทรกลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนและล่างเวลาพูด จะชัดมาก
 v ใช้ฟันบนเกาะริมฝีปากล่าง
 x  ต้องออกเสียง ซ ด้วย box  บอคซ
ที่ไม่มีตาราง ได้แก่  q (คว)  x  (คซ)   และ เมื่อ s นำหน้า k  p  t  (sk ซ-ก-) (sp ซ-ป) (st ซ-ต) กับ
                            c ทึ่ออกเสียง  ซ  เมื่อใช้กับสระที่เป็นตัว e i y
                            c ที่ออกเสียง  ค  เมื่อใช้กับสระที่เป็นตัว a o u ค่ะ
ส่วนตัว g ก็คล้ายตัว c [g = ก เมื่อใช้กับ a o u และ g = จ เมื่อใช้กับ e i y (เป็นส่วนใหญ่) ค่ะ]
พยัญชนะ ทีมีตัวสะกด ให้ออกเสียงที่ตัวสะกดแล้วจะได้เสียงถูกต้องทุกตัว เช่น
 [เอฟ - ฟ]  [เอซ - ซ]  [เอคซ - คซ]
ดูสระ a e i o u y มันออกเสียงตัวเองเมือไม่มีตัวสะกดด้านหลัง พอมีตัวสะกดจะออกเสียงตามนี้
 a =  แอะ   e = เอะ    i = อิ    o = เอาะ    u = อะ    y = อิ่
แล้วเมื่อตัวสะกดของมันมี e ต่อท้ายมันจะออกเสียงตัวเองเหมือนเดิม
 cake   = (ค เอ ค)     เคค      these  =  (ด อี ซ)  ดีซ     five =  (ฟ  ไอ  ฟ)   ไฟฟ  
home =  (ฮ  โอ  ม)  โฮม       bus     = (บ อะ ซ) บัซ     type = (ท  อาย พ)  ไทพ
ลองวิธีนี้น่าจะอ่านได้ทุกคน ลูกสาวอ่านได้ตั้งแต่ ป 2 ค่ะ
Teacher Susie [สงสัยถามเพิ่มมาได้นะคะ]
12/12/53 โพสต์โดย Susie PSK
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เข็มหมุด ภาษาอังกฤษ สะกดอย่างไร
ใครมีวิธีจำคำศัพย์ภาษาอังกฤษแบบเร็วๆบ้าง
รบกวนช่วยสะกดคําว่า คุณนาย เป็นอังกฤษให้หน่อยค่ะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษปากกา
ขอเทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู