หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ท่ารำที่ใช้ในการฟ้อนเงี้ยว
ประวัติคร่าวๆ และท่ารำที่ใช้ในการฟ้อนเงี้ยว
ประวัติศาสตร์ | ศิลปะ 27/12/53 โพสต์โดย Double E
คำตอบ
1 จาก 1
ฟ้อนเงี้ยว

   เป็นฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยพระราชดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยทรงมอบหมายให้ครูหลง  บุญชูหลง  ร่วมกับครูฟ้อนในคุ้มคิดท่ารำ โดยมีครูรอด  อักษรทับ เป็นผู้คิดคำร้องเข้ากับทำนองซอเงี้ยว ท่ารำของฟ้อนเงี้ยวส่วนหนึ่งเป็นการฟ้อนที่เข้ากับบทร้อง หรือคำร้องที่เรียกว่า “รำตีบท” ซึ่งเพลงร้องตอนแรกเริ่ม จะทอดเสียงยาวว่า

           “เขี้ยวลายสารโถ่ (ถั่ว) ต้มเน้อ
           พี่บ่หย่อน  เมียงนาง  น้องโลม
           ยาลำต้มโตยสู  พี่เมา  แหล่”

           จากนั้นจะเป็นคำร้อง ทำนองซอเงี้ยวว่า

           “อะโหลโลโล  ไปเมืองโก  โตยพี่เงี้ยว
           หนทางคดเลี้ยว  ข้าน้อง  จะเหลียวถาม
           หนทางเส้นนี้  เปนถนน  ก็เมืองพาน
           เฮยพ่อเฮย  ผ้าสีปูเลย  พาดเกิ่งตุ๊มเกิ่ง

           เสเลเมา  บ่าเดี่ยว  เปิ๊กเซิก็
           ข้ามน้ำเลิก็  ก็บ่ได้ขอด  สายถง
           หนามเก๊ดเก๊า  มาจ่องมาขน  ก็แมวโพง
           ต๋าวันลง  เจ้นจะแผว  ต๋าฝั่ง
           เสเลเมา  บ่าเดี่ยว  ป๊อกซ็อก
           เหล้นพ้ายป๊อก ก็เส(เสีย)  ตึงลูกตึงหลาน
           เหล้นไปแถมหน้อย ก็เส(เสีย) ตึงปิ่นตึงลาน
           เนาะพี่เนาะ  จะขี่เฮือเหาะ ขึ้นบนอากาศ

           อะโหลโลโล  ส้มบ่าโอ จิน้ำพริก
           เหน็บดอกปิ๊กซิก   มาแป๋งตาเหลือก  ตาแล
           ไปทางปู๊น  เป๋นประตู  ก็ท่าแพ
           งานนักแก  อะโหลโลโล  แม่ฮ้างแม่หม้าย”
11/7/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายเพลงฟ้อนเงี้ยว
ต้องการทราบเรื่องนาฏศิลสี่ภาค
การฟ้องเงี้ยว คำว่า เงี้ยว มีที่มาจากอะไร
เพลง ประวัติของนาฏศิลป์ไทย
ประวัตินาฏศิลป์ไทย-สากล
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู