หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศีลมีทั้งหมดกี่ข้อ
ได้แก่อะไรบ้าง
ศาสนา | ข้อมูล | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 24/10/55 โพสต์โดย Nu''peemkiug
คำตอบ
1 จาก 4
276มั๊ง ศีลของพระสงฆ์อะจำไม่ได้และใช่เท้านั้นป่าว
24/10/55 โพสต์โดย soul e ter
2 จาก 4
มีพระสงฆ์บางท่านโอดครวญให้บรรดาฆราวาสฟังในทำนองขอความเห็นใจ    
โดยบอกว่า     "ศีลของพระภิกษุ  227  ข้อนั้นมากมายเหลือเกิน"  
ไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้สำหรับในยุคสมัยปัจจุบันเช่นนี้   และกล่าวทำนองว่า  
"ขอบรรดาพวกฆราวาสทั้งหลาย   อย่าได้กล่าวตำหนิพวกอาตมาว่าเป็น  "พระทุศีล"  กันนักเลย  
เพราะศีลของพระ  227  ข้อนี้เยอะจริงๆนะโยมนะ"

แต่เมื่อพระที่วัดสามแยกได้นับดูศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในหมวดวินัยปิฎก
ก็นับได้ไม่น้อยกว่า  9,000  ข้อ   เมื่อนำมาบวกกับศีลอันเป็นประธาน
ที่ต้องสวดประกาศทุกวันอุโบสถอีก  227  ข้อ    ก็เป็น   9,000 + 227  =   9,227   ข้อ
นี่เป็นจำนวนศีลที่ผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้ได้
(ศีลอีก  9,000   ข้อนั้นเรียกกันว่าเป็นบริวารของศีลหรืออภิสมาจาริกสิกขา)

สำหรับพระไตรปิฎกอรรถกถาแปลไทยชุด   91  เล่ม   ม.ม.ร.  ในหมวดพระวินัยปิฎกนั้นมีอยู่ทั้งหมด  10  เล่ม
และนับรวมเล่มที่  11   เข้าไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจุลศีล   มัชฌิมศีล   มหาศีล
ไว้ในพรหมชาลสูตรและสามัญญผลสูตร    ก็สามารถจำแนกจำนวนศีลออกตามเล่มต่างๆได้ดังนี้
(ไม่รวมศีลอันเป็นประธาน  227   ข้อ)

เล่มที่  1     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   155    ข้อ
เล่มที่  2     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   1118   ข้อ
เล่มที่  3     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   2734   ข้อ
เล่มที่  4     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   1672   ข้อ
เล่มที่  6     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   397    ข้อ
เล่มที่  7     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน    606     ข้อ
เล่มที่  8     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   122     ข้อ
เล่มที่  9     มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   1873   ข้อ
เล่มที่  11   มีศีลที่พระจะต้องศึกษาและปฏิบัติจำนวน   323     ข้อ


หมายเหตุ  

ศีลในเล่มที่  5  นั้นเป็นเรื่องของศีลภิกษุณีคือ    ศีลของพระผู้หญิง    จึงไม่นับรวมเข้าไว้ในที่นี้
ส่วนในเล่มที่  10   เป็นเล่มที่บรรยายสรุปเรื่องของศีลที่พระภิกษุจะต้องศึกษาและปฏิบัติ    
ก็ไม่นับรวมเข้าไว้ในที่นี้   เพราะจะเป็นการนับซ้ำซ้อนกับเล่มอื่นๆไป


ถ้าหากผู้ใดไม่เชื่อถือข้อมูลนี้  
ก็ให้ไปนับจำนวนศีลของพระภิกษุในพระไตรปิฎกชุด  91  เล่ม   ม.ม.ร.  ดูเอาเอง
24/10/55 โพสต์โดย shinji kagawa
3 จาก 4
ศีลรวมทั้งหมดแล้ว 227 ข้อ ได้แก่

ปาราชิก มี 4 ข้อ

1. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)
2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)
3. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน)หรือแสวงหาศาสตราอันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์
4. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธัมม์ อันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)

สังฆาทิเสส มี 13 ข้อ

1.ปล่อยน้ำอสุจิด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝัน
2.เคล้าคลึง จับมือ จับช้องผม ลูบคลำ จับต้องอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ
3.พูดจาหยาบคาย เกาะแกะสตรีเพศ เกี้ยวพาราสี
4.การกล่าวถึงคุณในการบำเรอตนด้วยกาม หรือถอยคำพาดพิงเมถุน
5.ทำตัวเป็นสื่อรัก บอกความต้องการของอีกฝ่ายให้กับหญิงหรือชาย แม้สามีกับภรรยา หรือแม้แต่หญิงขายบริการ
6.สร้างกุฏิด้วยการขอ
7.สร้างวิหารใหญ่ โดยพระสงฆ์มิได้กำหนดที่ รุกรานคนอื่น
8.แกล้งใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล
9.แกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล
10.ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน
11.เป็นพวกของผู้ที่ทำสงฆ์ให้แตกกัน
12.เป็นผู้ว่ายากสอนยาก และต้องโดนเตือนถึง 3 ครั้ง
13. ทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ ประจบคฤหัสถ์

อนิยตกัณฑ์ มี 2 ข้อ

1. การนั่งในที่ลับตา มีอาสนะกำบังอยู่กับสตรีเพศ และมีผู้มาเห็นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พูดขึ้นด้วยธรรม ๓ ประการอันใดอันหนึ่งกล่าวแก่ภิกษุนั้นได้แก่ ปาราชิกก็ดี สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุนั้นถือว่ามีความผิดตามที่อุบาสกผู้นั้นกล่าว
2. ในสถานที่ที่ไม่เป็นที่ลับตาเสียทีเดียว แต่เป็นที่ที่จะพูดจาค่อนแคะสตรีเพศได้สองต่อสองกับภิกษุผู้เดียว และมีผู้มาเห็นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พูดขึ้นด้วยธรรม 2 ประการอันใดอันหนึ่งกล่าวแก่ภิกษุนั้นได้แก่ สังฆาทิเสสก็ดี หรือปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุนั้นถือว่ามีความผิดตามที่อุบาสกผู้นั้นกล่าว

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี 30 ข้อ

คืออาบัติที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวร ไหม บาตร อย่างละ ๑๐ข้อ
1.เก็บจีวรที่เกินความจำเป็นไว้เกิน 10 วัน
2.อยู่โดยปราศจากจีวรแม้แต่คืนเดียว
3.เก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกินกำหนด 1 เดือน
4.ใช้ให้ภิกษุณีซักผ้า
5.รับจีวรจากมือของภิกษุณี
6.ขอจีวรจากคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่จีวรหายหรือถูกขโมย
7.รับจีวรเกินกว่าที่ใช้นุ่ง เมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป
8.พูดทำนองขอจีวรดีๆ กว่าที่เขากำหนดจะถวายไว้แต่เดิม
9.พูดให้เขารวมกันซื้อจีวรดีๆ มาถวาย
10.ทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่า ๓ ครั้ง
11.หล่อเครื่องปูนั่งที่เจือด้วยไหม
12.หล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียม (ขนแพะ แกะ) ดำล้วน
13.ใช้ขนเจียมดำเกิน 2 ส่วนใน 4 ส่วน หล่อเครื่องปูนั่ง
14.หล่อเครื่องปูนั่งใหม่ เมื่อของเดิมยังใช้ไม่ถึง ๖ ปี
15.เมื่อหล่อเครื่องปูนั่งใหม่ ให้เอาของเก่าเจือปนลงไปด้วย
16.นำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน 3 โยชน์ เว้นแต่มีผู้นำไปให้
17.ใช้ภิกษุณีที่ไม่ใช้ญาติทำความสะอาดขนเจียม
18.รับเงินทอง
19.ซื้อขายด้วยเงินทอง
20.ซื้อขายโดยใช้ของแลก
21.เก็บบาตรที่มีใช้เกินความจำเป็นไว้เกิน 10 วัน
22.ขอบาตร เมื่อบาตรเป็นแผลไม่เกิน 5 แห่ง
23.เก็บเภสัช ๕ (เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย)ไว้เกิน 7 วัน
24.แสวงและทำผ้าอาบน้ำฝนไว้เกินกำหนด 1 เดือนก่อนหน้าฝน
25.ให้จีวรภิกษุอื่นแล้วชิงคืนในภายหลัง
26.ขอด้ายเอามาทอเป็นจีวร
27.กำหนดให้ช่างทอทำให้ดีขึ้น
28.เก็บผ้าจำนำพรรษา (ผ้าที่ถวายภิกษุเพื่ออยู่พรรษา) เกินกำหนด
29.อยู่ป่าแล้วเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน 6 คืน
30.น้อมลาภสงฆ์มาเพื่อให้เขาถวายตน
24/10/55 โพสต์โดย shinji kagawa
4 จาก 4
( shinji ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับ)
24/10/55 โพสต์โดย shinji kagawa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศีล ๕
ศีล5ท่านว่าข้อไหนแตกต่างกันอย่างไร
การที่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอยู่แล้วดูคลิปลามกไปด้วยอย่างนี้ผิดศีล ข้อที่3 หรือไม่
ศีล 5 ข้อที่ 4 เว้นจากการพูดเท็จ แล้วคำไหนเป็นคำเท็จครับ
รับปรึกษาปัญญาจิตวิญญาณ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู