หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเกิดการตายการย้ายถิ่นเป็นปัจจัยในของอะไร
การศึกษา 18/7/54 โพสต์โดย lce53
คำตอบ
1 จาก 1
การเกิด การตาย การย้ายถิ่นของประชากรในแต่ละแห่ง แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น

1. การเกิด จะมากหรือน้อยขึ้นกับจำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุ์ ประเพณีความเจริญทางการแพทย์
   การศึกษา และอื่น ๆ
2. การตาย เกิดจากปัจจัยสำคัญ เช่น ทางสังคมเกี่ยวกับความเชื่อ การรักษาพยาบาลคนป่วยที่ขัด
   กับหลักการแพทย์ ภาวะทุพโภชนาการ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่ทั่วถึง เป็นต้น
3. การย้ายถิ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่น เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ การศึกษา การขยายตัว
   ทางด้านอุตสาหกรรม การค้นพบทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ๆ

สำหรับประเทศไทยนั้น จากรายงานของกองการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประชากรและอัตราการเกิด การตายไว้ แสดงให้เห็นว่าจากปี 2526-2533 อัตราการเกิดและการตายลดลง
ตามลำดับ ส่วนการย้ายถิ่นนั้น ประชากรไทยย้ายถิ่นเข้าไปอยู่อาศัยหางานทำ
เพื่อการศึกษาและอื่น ๆ จากชนบทไปอยู่ในเมืองเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี
สำหรับแนวโน้มของประชากรไทยในอนาคตนั้น จำนวนประชากรไทยอัตราการเกิดและการตายลดลง

อ้างอิงที่มาของเอกสาร http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/so02/so20_8.html
18/7/54 โพสต์โดย ปลาย่าง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เหตุผลในการขอย้ายครูคืนถิ่น
ปัญหาของการใช้ภาษาถิ่น
การอนุรักษ์ของภาษาถิ่น
ประชากรศึกษา คืออะไร
ความหนาแน่นของประชากร สาเหตุ ใดบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู