หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ราคาดุลยภาพ หมายถึงอะไร
ข้อมูล 8/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
8/9/54 โพสต์โดย solace
2 จาก 4
ราคาดุลยภาพตามทฤษฏี คือ เป็นจุดตัดระหว่างดีมานด์ (ความต้องการซื้อของผู้บริโภค) และซัพพลาย (ความต้องการผลิต/ขายของผู้ผลิต) ครับ
14/9/54 โพสต์โดย guruthailand
3 จาก 4
ตามที่ คุณ guruthailand ตอบมาถูกต้องครับ

หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือ
ราคาสินค้านั้น เป็นราคาที่ผู้ผลิตยอมรับได้ที่จะผลิตออกมาขาย ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภค ก็พอใจและยอมรับที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ผู้ผลิตนำมาเสนอขายครับ

เพิ่มเติม # สมมุติว่า ไข่มีราคาฟองละ 2 บาท แล้วราคานี้ ไม่ได้ทำให้ผู้ผลิตไข่ไก่เดือนร้อน เขาสามารถผลิตได้และยังได้รับผลประโยชน์ (กำไร ไม่ขาดทุน) ก็หมายถึงว่าผู้ผลิตยอมรับในการผลิตไข่ในราคานี้ให้ผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ไข่ราคาฟองละ 2 บาท ผู้บริโภค ก็มีกำลังการซื้อ ไม่แพงเกินไป ไข่ฟองละ 2 บาท ก็ซื้อได้ ทำให้ความต้องการในการผลิตไข่ในราคาฟองละ 2 บาท ตรงกับความต้องการผู้บริโภค ฉะนั่นแสดงว่าไข่ไก่มีราคาดุลย์ภาพ
20/9/54 โพสต์โดย Veera
4 จาก 4
ราคาที่ทำให้จำนวนเสนอซื้อ (อุปสงค์) เท่ากับจำนวนเสนอขาย (อุปทาน) ราคาใด ๆ ที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพจะทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน และราคาใด ๆ ที่สูงกว่าราคาดุลยภาพจะทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน ราคาดังกล่าว จะปรับเข้าสู่ราคาดุลยภาพและราคาจะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากจะมีการเคลื่อนย้ายเส้นอุปสงค์ และ/หรืออุปทาน ซึ่งอาจทำให้ราคาดุลยภาพใหม่ และ/หรือปริมาณดุลยภาพใหม่สูงขึ้นหรือลดลง
5/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของคำว่า"ให้ความร่วมมือในการทำงาน" ของคุณหมายถึงอะไร
การจัดการเรียนรู้ หมายถึงอะไร
กระบวนการผลิตสากล หมายถึงอะไร
ความหมายของการปฏิวัติเกษตรกรรมและเทคโนโลยีคืออะไร
ธุรกิจบริการหมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู