หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการหมุนวีดีโอ
มัลติมีเดีย 6/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
/ วิธีการหมุนวีดีโอ  /

         ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดวงจรของเครื่องบันทึกวิดีโอ  หรือ วิดีโอเทป    (VTR;Video Tape -Recorder)   เราควรจะศึกษาบล็อกไดอะแกรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของภาคต่างๆ  และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละภาคซึ่งจะช่วยให้การศึกษาวงจรต่อไปได้ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ในที่นี้จะเขียนโครงสร้างของเครื่องบันทึกวิดีโอตามลักษณะการทำงาน  2  สภาวะ    คือ  ภาคบันทึกกับภาคเพลย์แบ็ก  เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  (ความจริงมีบางวงจรทำงานทั้งสภาวะบันทึกและเพลย์แบ็ก  หรือเป็นวงจรร่วมในภาคบันทึกและภาคเพลย์แบ็ก)  ส่วนสำคัญของ  VTR  แบ่งออกได้  ดังนี้  (ดูจากรูปที่ 1)
 1. ทีวีดีมอดกับสปลิตเตอร์(TV Demodulator and Splitter)  
 2. ภาคบันทึก  (recording  section)      (ดูจากรูปที่ 2,3)
 3. ภาคเพลย์แบ็ก  (playback  section)  
 4. ทีวีมอดูเตอร์  (modulator)  
 5. ภาคเซอร์โว  (servo  system)  
 6. ภาคควบคุมระบบทำงาน  (system  control)  
 7. ภาคเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)  
   
"  เครื่องวิดีโอเทป "    ข้อมูล  จาก -->  http://video-system.freeoda.com/Lesson-8.html
6/8/53 โพสต์โดย คิดขวางโลก 8
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากทราบวิธีโหลด video จาก myspace
<> กูรู จะแนบ วีดีโอ ในการตอบ อย่างไรครับ?! <>
N72 เอาวีดีโอลงไงต้องแปลงไฟล์ก่อนป่ะบอกหน่อย
คิดอย่าไร กับคนที่ ชอบดูวีดีโอและเผยแพร่คลิปไม่เหมาะสมต่างๆ ทาง web
วิธีแปรงไฟรวิดีโอให้เลักลงทำยังไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู