หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จุดเด่นหรือข้อดีของการทำ 5 ส.
ต้องการรู้จุดเด่นและจุดด้อยของ 5 ส.
ข้อมูล | การจัดการ 26/6/53 โพสต์โดย sunbeeyah
คำตอบ
1 จาก 3
เอ้า ของ ม.3 วิชาการงานใช่ป่ะ

ถ้าใช่ มันน่าจะมีอยู่ในหนังสือนะ

เราจำได้ เพราะเราเพิ่งเรียนผ่านมาเมื่อปีก่อนเอง
26/6/53 โพสต์โดย MeCh_QuEsT-029
2 จาก 3
5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น

ประโยชน์และข้อดีของ 5ส

5ส มีคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไปไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การดังต่อไปนี้
(1) สิ่งแวดล้อมในการทำงานดี เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
(2) ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
(3) ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจำเป็น
(4) ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
(5) พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
(6) เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
(7) สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
(8) พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น
(9) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์การของพนักงาน

ข้อเสียหรือจุดด้อยของ 5ส ไม่ทราบว่าในแง่ไหน  เพราะในแง่ เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพอื่นๆที่ต่างกันก็จะมีขอบเขต
การให้ผลที่ต่างกันอยูแล้ว
27/6/53 โพสต์โดย พ่อลูกสาม
3 จาก 3
-สะสาง (ญี่ปุ่น: 整理 seiri ?) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
-สะดวก (ญี่ปุ่น: 整頓 seiton ?) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย
-สะอาด (ญี่ปุ่น: 清掃 seiso ?) คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน
-สุขลักษณะ (ญี่ปุ่น: 清潔 seiketsu ?) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป
-สร้างนิสัย (ญี่ปุ่น: 躾 shitsuke ?) คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
28/12/53 โพสต์โดย Pangkah
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จุดเด่นในตัวคุณ?
ข้อดีของผู้หญิงหัวอ่อน
การพูดจาให้เป็นการเป็นงาน มีข้อดีอย่างไร ?
ข้อดีของผู้ชายแต่ละกรุ๊ป!>..<
เพื่อน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู