หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คีย์บอร์ดทำหน้าที่อะไร
ฮาร์ดแวร์ | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 9
ทำหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คือ รับข้อมูลจากการกดบนแป้นอักขระบนคีย์บอร์ด แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์
26/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 9
ทำหน้าที่ InPut ข้อมูลจากแป้นพิมพ์อะจิ
12/11/52 โพสต์โดย Weiser
3 จาก 9
แล้วแต่หน้าที่ที่คุณจะให้เป็น (เช่น เบส ก็จะมีหน้าที่คุมจังหวะไปกับกลอง) คือ แล้วแต่เราจะใช้นะ
6/12/52 โพสต์โดย Joe TaTui
4 จาก 9
ใช้ตัวอักสรมั่ง
1/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 9
คียืข้อมูลต่างเข้าคอมพิวเตอร์
20/10/53 โพสต์โดย คนนอนคิด
6 จาก 9
รับข้อมูลจากการกดบนแป้นอักขระบนคีย์บอร์ด แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์
26/6/54 โพสต์โดย ชญานินทร์
7 จาก 9
ใช้สั่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
11/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
คีย์บอร์ดทำหน้าที่อะไร
11/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
1. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Key board) จัดทำโดย นายละเอียด คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ( เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา )
2. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 1. ปุ่ม Escape (Esc) ยกเลิกการทำงาน หรือออกจากโปรแกรม
3. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ตัวหนอน สำหรับกดเปลี่ยนสลับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
4. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 3. แท็บ สำหรับกดย่อหน้า หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
5. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) 4. Caps Lock ปุ่มสำหรับล็อคพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
6. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) Shift ใช้สำหรับกดค้างพิมพ์อักษรตัวบน และใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ
7. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม control (ctrl) มี 2 ปุ่ม สำหรับใช้ร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
8. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Alternat (Alt) มี 2 ปุ่ม ใช้สำหรับร่วมกับปุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดคำสั่ง
9. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Spacebar ใช้สำหรับเคาะวรรค
10. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard ) ปุ่ม Enter ยอมรับคำสั่ง
11. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Delete (Del) มี 2 ปุ่ม สำหรับลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายมือ
12. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม ลูกศร สำหรับกดเลื่อนเคอร์เซอร์ซ้าย ขวา ขึ้น ลง
13. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม backspace ลบตัวอักษรที่อยู่ซ้ายมือ
14. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ปุ่ม Num Lock สำหรับล็อคพิมพ์ตัวเลข
15. ปุ่มและหน้าที่ของแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ไฟแสดงสถานะ ถ้าปุ่ม numlock ไฟดับ เราจะพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ หรือไฟ Caps Lock ติดค้างอยู่ ตัวอักษรที่พิมพ์จะเป็นตัวใหญ่ หรือตัวบนหมด
13/8/56 โพสต์โดย Prawit janpratak
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องนักเลงคีย์บอร์ด
เตือนภัย
จุงเบย แปลว่า?
DVI สีขาวใช้ทำอะไร
ช่องที่อยู่ด้านซ้ายมือของแต่ละกระทู้และแต่ละคำตอบที่มีตัวเลขอยู่ด้วยพร้อมกับปุ่มขึ้นและลงมีหน้าที่อย่างไรครับ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู