หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
CIA สายพันธุ์ตรวจสอบภายใน
CIA คือมืออาชีพสายพันธุ์ใหม่ที่องค์กรชั้นนำทุกแห่งในประเทศไทยกำลังจะต้องตามล่าให้มาช่วยงานเพื่อองค์กรจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำ และดำรงศักยภาพด้านการแข่งขันให้คงอยู่

CIA เป็นคำย่อมาจาก Certified Internal Auditor อันเป็นชื่อเรียกผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เกียรติ และศักดิ์ศรี ของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบภายในเฉกเช่น Certified Public Accountant (C.P.A.) หรือที่รู้จักกันอย่างคุ้นหูในประเทศไทยว่า "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" นั่นเอง
วุฒิบัตร CIA ถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก CIA เหล่านี้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบริษัทชั้นนำของประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก

CIA เพื่อประโยชน์อะไร ?
ความรู้และความเข้าใจในหลักและปรัชญาแห่งการควบคุมภายใน
เทคนิค และขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับบริหารชั้นสูง
พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงาน และการสื่อสารรูปแบบอื่นกับผู้อื่นในองค์กร
เปลี่ยนวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่เคยเป็นเพียง "ผู้ตรวจสอบฯ " (หรือยิ่งร้ายกว่านั้นว่าเป็น "ผู้จับผิด") มาเป็น "ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
Certified Internal Auditor : บันไดสู่ความสำเร็จ
....ความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ความสามารถ และมีศักยภาพในความก้าวหน้าในการงาน...
วุฒิบัตร CIA จะแสดงคุณค่าทั้งหมดนี้ของท่าน และเป็นประตูที่จะนำไปสู่อนาคตที่สดใส

การจัดสอบ CIA แบบ Computer Based Testing ในประเทศไทย

ปัจจุบัน IIA ได้ปรับรูปแบบการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทั้งหมดจาก Paper-and-pencil เป็น Computer based Testing (CBT) โดยเริ่มการสอบครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งการสอบในรูปแบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ เช่น สามารถกำหนดวันและเวลาสอบตามแต่ตนเองจะสะดวก โดยเลือกจากตารางเวลาใน website ของ PearsonVue


ความรู้สึก | สังคม | แผนกเรียน 14/9/53 โพสต์โดย wanithaikk
คำตอบ
1 จาก 1
แวะมาทักทายยามเย็นจ้าาาา
14/9/53 โพสต์โดย gge
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ว่าแต่อยากเป็นสายลับCIaครับ ประเทศไทยมีมั้ยครับ
FBI
สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
สอบตำรวจไม่ได้เลย
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอบครูคอมได้ไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู