หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ครอสเวิร์ด รุ่นประถม มีกติกาอย่างไร
ความรู้ทั่วไป 1/10/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 1
กฎและวิธีการเล่นมาตรฐานสากลได้รับการรับรอง และใช้ในการแข่งขันระดับชาติ
โดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ทและคำคมประเทศไทย

กีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือ crossword game อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมกีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2 ถึง 4 คนแต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2 คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะคะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตารางซึ่งมีค่าแตกต่างกันไป
อุปกรณ์ และความหมาย
1. กระดาน (BOARD) กระดานมีทั้งสิ้น 225 ช่อง แบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดา 164 ช่อง (สีเขียว) และช่องคะแนนพิเศษ 61 ช่อง (สีแดง, สีชมพู, สีน้ำเงิน, และ สีฟ้า)
- สีแดง (TRIPLE WORD SCORE) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้คำที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรนี้ได้คะแนนเป็น 3 เท่า
- สีชมพู (DOUBLE WORD SCORE ) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้คำที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรนี้ได้คะแนนเป็น 2 เท่า
- สีน้ำเงิน (TRIPLE LETTER SCORE)หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้เฉพาะตัวอักษรนั้นได้คะแนนเป็น 3 เท่า
- สีฟ้า(DOUBLE LETTER SCORE ) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้ เฉพาะตัวอักษรนั้นได้คะแนนเป็น 2 เท่า
หมายเหตุ คำที่เกิดขึ้นใหม่รวมถึงการเปลี่ยนรูปเอกพจน์ รูปพหูพจน์ การทำเป็นขั้นกว่า
ขั้นสูงสุด การผันเป็นรูปอดีตกาลเป็นต้น
2. ตัวอักษร (TILES) มี 100 ตัวตั้งแต่ A – Z รวมทั้งตัว “blank” (ตัวที่สามารถกำหนดให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวใดก็ได้แต่มีค่าเท่ากับ ศูนย์) ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีจำนวนและคะแนนตามความยากง่ายของการเล่นดังนี้
A1 มี 9 ตัว B3 มี 2 ตัว C3 มี 2 ตัว D2 มี 4 ตัว
E1 มี 12 ตัว F4 มี 2 ตัว G2 มี 3 ตัว H4 มี 2 ตัว
I1 มี 9 ตัว J8 มี 1 ตัว K5 มี 1 ตัว L1 มี 4 ตัว
M3 มี 2 ตัว N1 มี 6 ตัว O1 มี 8 ตัว P3 มี 2 ตัว
Q10 มี 1 ตัว R1 มี 6 ตัว S1 มี 4 ตัว T1 มี 6 ตัว
U1 มี 4 ตัว V4 มี 2 ตัว W4 มี 2 ตัว X8 มี 1 ตัว
Y4 มี 2 ตัว Z10 มี 1 ตัว BLANK มีค่าเท่ากับ 0 มี 2 ตัว
เกณฑ์การแข่งขัน Crossword Game
การเริ่มต้น
1. ผู้เล่นต้องจับอักษรมาฝ่ายละ 1 ตัวเพื่อดูว่าฝ่ายใดจะเริ่มเล่นก่อน โดยมีหลักคือเรียงตามตัวอักษรจาก blank, A,B,C …ไปจนถึง Z ใครใกล้กว่าจะเริ่มเล่นก่อน
2. ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาฝ่ายละ 7 ตัววางบนแป้น (RACK) โดยผู้เริ่มเล่นก่อนจับก่อน
3. ผู้เริ่มเล่นก่อนจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ (หมายถึงคำพูดที่มีอยู่ใน THE STANDARD DICTIONARY FOR CROSSWORD GAME PLAYER 3rd TOURNAMET EDITION)] ลงบนแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง ของคำสำทับอยู่บนดาวกลางกระดาน และคำที่ลงครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่าเพราะช่องดาวบนกระดาน ก็คือช่อง สีชมพู)
4. ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับอักษรในถุงขึ้น มาแทนใหม่เท่ากับตัวอักษรที่ใช้ไป จากนั้นจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นที่สองซึ่งจะต้องเป็นตัวอักษรที่มีอยู่เป็นคำ
5. โดยมีตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำโดยมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว สัมผัสกับตัวอักษรที่มีอยู่ในกระดานแล้ว จากนั้นจะคิดคะแนนตามคำที่เกิดขึ้นมาทุกคำจากการเล่นในตานั้นผู้เล่นจะต้องลงตัวอักษรในแนวเดียวกันติดต่อกันเท่านั้น ถ้าใหม่อาจเกิดขึ้นได้โดย
- ผสมตัวอักษรหนึ่งตัวหรือมากกว่าเท่ากับคำหรือตัวอักษรที่มีอยู่ในกระดานแล้ว
- ใส่คำในแนวตั้งกับคำที่มีอยู่ในกระดานโดยมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคำใหม่สัมผัสหรือเพิ่มเข้าไปในคำที่มีอยู่บนกระดาน
30/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เวิร์ดเพรสภาษาไทยรุ่น 3.0.3
ไมโครซอฟท์ เวิร์ดมีรุ่นไหนบ้าง
เพื่อนๆคิดอย่างไรกับ ร.ร วัดในระดับประถมค่ะ......
สอน ครน. ชั้นประถมปีที่ 6 อย่างไร
เด็กไทยควรเรียนอย่างไร ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู