หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไน
ขอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไน เรื่องภาษา หน่อยค่ะ
วัฒนธรรม 22/1/54 โพสต์โดย ชิงชิง จ้า
คำตอบ
1 จาก 1
ประเทศนี้รวยมาก จากน้ำมัน  นับถือศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด

บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) อยู่บนเกาะบอร์เนียว พื้นที่ 5,769 ตร.กม. ตั้งอยู่ในเขต
ร้อน ฝนตกเกือบตลอดปีอุณหภูมิประมาณ 24 -32 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วย
นํ้ามันและกีาซธรรมชาติ
ประชากร มีประมาณ 330,700 คน คนเชื้อชาติมาลายู 67.2 % คนจีน15 % และคนพื้นเมืองดั้งเดิม 6 %
ภาษาราชการเป็นภาษามาเลย์และใช้ภาษาอังกฤษกันท่ัวไปทั้งในราชการ การค้า ภาษาจีนใช้กันในกลุ่มคน
จีน
บรูไนปกครองโดยระบอบกษัตริย์สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี
กลาโหม และรักษาการรัฐมนตรีการคลังด้วย

สตรีชาวบรูไนจะแต่งกายมิดชิด นุ่งกระโปรงยาว เสื้อแขนยาว และมีผ้าโพกศีรษะ คนต่างชาติ จึงไม่ควรนุ่ง
กระโปรงสั้น และใส่เสื้อไม่มีแขน ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
การทักทายจะจับมือกันเบา ๆ และสตรีจะไม่ ยื่นมือให้บุรุษจับ การชี้นิ้วไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะ
ใช้หัวแม่มือชี้แทน และจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น สตรีเวลาน่ังจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชาย และไม่ส่ง
เสียงหรือหัวเราะดัง
22/1/54 โพสต์โดย Annie M
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเทศที่รายได้ประชากร รวยที่สุดในโลก
อาเซี่ยนซัมมิท มีสมาชิกกี่ประเทศ
หาประวัติของประเทศบรูไน
ประวัติประเทศ บรูไน
อาเซียนมีกี่ประเทศ 10 หรือ 11
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู