หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทฤษฎีราคา และกลไกราคา สัมพันธ์กันอย่างไร
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์มหภาค 17/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
โดยสรุปคือ สอดคล้องกันครับ คำว่าทฤษฎีจะหมายถึงหลักการในเชิงวิชาการ (เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดของสิ่งที่กำลังศึกษา และประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ) ขณะที่คำว่ากลไก มักพูดถึงในแง่ของตัวเครื่องมือ ไปค้นมาฝากครับ

http://bchirawat.multiply.com/reviews/item/14

ทฤษฎีราคาอธิบายถึงบทบาทของอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการต่างๆ ในตลาด  โดยอยู่บนเงื่อนไขระบบเศรษฐกิจเสรีและตลาดแข็งขันสมบูรณ์ ขณะที่กลไกราคาเกิดจากอุปสงค์ของผู้บริโภคและอุปทานของผู้ผลิตถ้าสภาพการณ์อื่นๆคงที่ ปริมาณการซื้อ การผลิตสินค้าจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาสินค้านั้น

อุปสงค์ Demand จะแสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะซื้อลดลง ถ้าราคาเพิ่มขึ้น แต่จะซื้อมากขึ้น ถ้าราคาลดลง

อุปทาน Supply เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ผลิต ผู้ผลิตจะเพิ่มปริมาณการผลิต ถ้าราคาเพิ่มขึ้น แต่จะลดปริมาณการผลิต ถ้าราคาลดลง

ราคาดุลยภาพ คือระดับราคาที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากันพอดีกับความต้องการเสนอขาย หรือจุดที่ปริมาณอุปสงค์เท่ากับปริมาณอุปทาน
18/11/53 โพสต์โดย guruthailand
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความรู้ ทฤษฎี และกฎ สัมพันธ์กันอย่างไร
นักเศรษฐศาสตร์นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างไร
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะครู
หลักการจัดการคืออะไร
ในหลัก "ทฤษฎีและปฏิบัติ" คุณเลือกที่จะใช้หลักการไหนมากกว่ากัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู