หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คดียักยอกทรัพย์มีอายุความกี่ปี
ทนาย | กฏหมาย | กฏหมายอาญา 22/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
อายุความ  ตากฎหมายอาญา

          มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอัน ขาดอายุความ
          (1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
          (2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยังไม่ถึงยี่สิบปี
          (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
          (4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึง หนึ่งปี
          (5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน ลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
          ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำ ความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกิน กำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

       ---------------------------------------


 คดียักยอกทรัพย์

        มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่น เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล ที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์ สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียง กึ่งหนึ่ง


----  ยักยอกทรัพย์  โทษ...     จำคุกไม่เกิน 3 ปี  

เข้าหลัก อายุความ   โทษจำคุก  กว่า 1 ปีถึง 7 ปี

   ตาม    (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี


-------- สรุป  อายุความ 10 ปี  --- ปล.   คงไม่ตาลายนะครับ  ข้อกฎหมาย  เรียง เป็นอย่างๆ ไป   อิอิ
22/9/53 โพสต์โดย snookger
2 จาก 2
ขออนุญาตนะคะ  คดียักยอกทรัพย์เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว  หรือที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 96 บัญญัติไว้ว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้  ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ"  
                 คดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์  ต้องแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีให้ตำรวจดำเนินคดีอาญาหรือฟ้องคดีอาญาเอง ภายในสามเดือนนับแต่วันรู้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทำความผิดค่ะ คำว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 95" หมายความว่า  การรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับอายุความตามมาตรา 95 ด้วย  ดังนั้น การร้องทุกข์ก็ดี การใช้สิทธิฟ้องคดีเองก็ดี ก็ต้องกระทำภายในกำหนดอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 95 (3) ค่ะ  อธิบายได้ว่า  
                         ถ้าคุณเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดข้อหายักยอกทรัพย์ คุณรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อใดแล้วละก็ คุณจะต้องดำเนินการทางกฏหมายด้วยการร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีอาญาภายในสามเดือนนับแต่นั้น  ถ้าคุณทราบเหตุภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ คุณต้องดำเนินคดีภายใน 10 ปีนับแต่เกิดเหตุ และต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่รู้เหตุรู้ตัว   ถ้าคุณดำเนินคดีเกินสามเดือนนับแต่รู้แม้จะไม่เกินสิบปีนับแต่เกิดเหตุ คดีจะขาดอายุความ ตามมาตรา 96  แต่ถ้าคุณรู้เมื่อพ้นกำหนด 10 ปีนับแต่วันเกิดเหตุแล้ว คุณก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะคดีขาดอายุความตามมาตรา 95 (3)
                             แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายผู้กระทำความผิด ก่อนอื่นเลยก็ต้องร้อนๆหนาวๆอยู๋ไม่เป็นสุขไปสิบปีนับแต่วันกระทำความผิด เนื่องจากต้องคอยลุ้นว่าจะถูกดำเนินคดีเมื่อไร  แต่ถ้าผู้เสียหายเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ควรเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาเพราะเป็นคดีอาญาที่เมื่อสามารถตกลงกันได้แล้วคดีก็เป็นอันระงับไป  แต่ถ้าคดิจะหนีคดีก็หนีให้ได้ตลอดสิบปีก็แล้วกัน แล้วมันจะคุ้มไหมค่ะ เสียทั้งประวัติ ต้องคอยหลบๆซ่อนๆ ไม่มีความสุขเลยนะ
23/9/53 โพสต์โดย aunchunn
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขโมยกางเกงในติดคุกกี่เดือน
คดีแบบใหนถึงจะเรียกว่า คดี ลหุโทษ ครับ
คดีแพ่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับ แล้วจะรู้ไดไงว่าป็นคดีแพ่ง
สิทธิในการการไถ่คืนทรัพย์ขายฝากกับใคร
คดีรถชนใครเป็นผู้เสียหาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู