หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากนั่งสมาธิเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง
อยากนั่งสมาธิเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง
มันเหมือน อยากอย่างอื่นเหมือนกันใช่ไหม
อยากทำดีล่ะเป็นกิเลสหรือไม่ครับ
ดีกับเลว อย่างไหนมีค่ามากกว่ากัน
หรือว่าดีกับเลวมีค่าเท่ากัน
ศาสนา | ปัญหาคาใจ | สุขภาพจิต 6/2/54 โพสต์โดย ZolaOnIce
คำตอบ
1 จาก 11
เพราะเสพติดความสุขเวลาที่นั่งสมาธิน่ะครับ
6/2/54 โพสต์โดย ZHChan
2 จาก 11
ก็ถือว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน.
6/2/54 โพสต์โดย Mr.Kuntood
3 จาก 11
ดีแล้วหนิค่ะที่คุณอยากนั่งสมาธิ
ดีกับเลวมีค่าต่างกันค่ะ
6/2/54 โพสต์โดย Oji Mumami
4 จาก 11
สวัสดีค่ะ

ความอยาก อันที่จริงไม่ได้เป็นตัณหา อันเป็นอกุศลไปเสียทั้งหมด ขอยกข้อเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความหน้า 486 มาแสดงดังนี้นะคะ

"คำศัพท์ธรรมที่มีความหมายครอบคลุมความอยากในแง่ต่างๆ ได้แก่ "ฉันทะ" ซึ่งดดยทั่วไปแปลกันว่า ความพอใจ แต่ความจริง แปลได้อีกหลายอย่าง เช่น ความชอบใจ ความอยาก ความยินดี ความรัก ความใคร่ ความต้องการ เป็นต้น เมื่อถือตามอรรถกถาจารย์จัดแยกไว้ พอสรุปได้ว่า ฉันทะ มี 3 ประเภทคือ

1 ตัณหาฉันทะ ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะที่เป็นตัณหา เป็นฝ่ายชั่ว หรืออกุศล

2 กัตตุกัมยาตาฉันทะ ฉันทะคือความใคร่เพื่อจะทำ ได้แก่ความต้องการทำหรืออยากทำ เป็นฝ่ายกลางๆ คือใช้ไปในทางดีก็ได้ ชั่วก็ได้ แต่ท่านมักจัดรวมเข้าเป็นฝ่ายดี

3 กุศลธรรมฉันทะ ฉันทะในกุศลธรรม หรือธรรมฉันทะที่เป็นกุศล เป็นฝ่ายดีงาม หรือกุศล มักเรียกสั้นๆว่า กุศลฉันทะ (ความรักดี ความใฝ่ดี) หรือธรรมฉันทะ (ความรักธรรม หรือความใฝ่ธรรม)"

การอยากฝึกสมาธิจึงไม่ใช่กิเลสค่ะ แต่เป็นการเดินตามมรรคมีองค์ 8 (สัมมาสมาธิ) เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ ตั้งมั่น นุ่มนวล นำไปใช้งานพิจารณาธรรม (วิปัสสนา) ต่อไป

เพียงแต่ ความอยากนั้น หากมีมากเกินไป ไม่สัมพันธ์กับโอกาส กับวิถีชีวิต กับเหตุปัจจัย ก็นำไปสู่ทุกข์ได้ ความอยากในธรรมนั้นนั้น แทนที่จะเป็นฉันทะในทางที่ดี กลับกลายเป็นภวตัณหา (เช่นอยากมีเวลาว่างมากๆจะได้ฝึกสมาธินานๆ) หรือวิภวตัณหา (เช่น ไม่อยากมีภาระ จะได้มีเวลาฝึกสมาธินานๆ)

ดังนั้น จึงต้องจัดการเหตุปัจจัยให้เหมาะกับฉันทะค่ะ

อนุโมทนาด้วยนะคะ
6/2/54 โพสต์โดย ป้าดา
5 จาก 11
เป็นความอยากเชิงบวกค่ะ....เช่น..อยากเป็นคนดี...อยากเรียนหนังสือเก่งๆ...อยากประสบความสำเร็จในชีวิต..ฯลฯ

ความอยากเชิงลบ...เช่น..อยากได้แฟนคนอิ่นมาเป็นแฟนตัวเอง....อยากมีอำนาจสั่งฆ่าใครก็ได้...ฯลฯ

ประมาณนี้ค่ะ...
6/2/54 โพสต์โดย พัท
6 จาก 11
ผมคิดว่า เป็นปัญญานะครับ  เมื่อเราได้นั่งสมาธิเราจะสามารถหยุดความฟุ้งซ่านในใจ กิเลสก็ดับไปด้วย
อยากทำดี : ก็น่าจะเป็นปัญญาเหมือนกัน
ดีกับเลวอันไหนมีค่ามากกว่ากัน : (ท่าน ว.วชิระ)สิ่งของใดจะมีค่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของคนคนนั้น

ลองอ่านความหมายของคำว่า กิเลสดูครับ

กิเลส
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กิเลส แปลว่า สิ่งเกาะติด สิ่งเปรอะเปื้อน สิ่งสกปรก

กิเลส คือ สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัว มีอุปมาเหมือนสีที่ใส่ลงไปในน้ำทำให้น้ำมีสีเหมือนสีที่ใส่ลงไป ใจก็เช่นกัน ปกติก็ใสสะอาด แต่กลายเป็นใจดำ ใจง่าย ใจร้ายก็เพราะมีกิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปอยู่

กิเลสที่ชอบซุกหมักหมมอยู่ในใจคนมากที่สุด คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะกิเลสชอบซุกหมักหมมอยู่ในใจของคน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสาสวะ หรือ อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต

ประเภทของกิเลส

  1. อโนตตัปปะ ความไม่รู้สึกตื่นกลัวต่อการทุจริต
  2. โทสะ ความโมโห โกรธ ความไม่พอใจ
  3. โมหะ ความหลงใหล ความโง่
  4. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา
  5. ทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ
  6. วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงใจ สงสัย ไม่แน่ใจ ลังเลใจ ในสิ่งที่ควรเชื่อ
  7. โลภะ ความพอใจ ชอบพอ เต็มใจ ในโลกียอารมณ์ต่างๆ
  8. ถีนะ ความหดหู่ เงียบเหงา
  9. อหิริกะ ความไม่ละอายต่อการกระทำผิด ทุจริต
 10. มานะ ความ ทะนงตน ถือตัว เย่อหยิ่ง ความเป็นตัวตน
6/2/54 โพสต์โดย G Change
7 จาก 11
มีเด็กตั้งคำถาม หมิ่นเหม่ยิ่งกว่านี้อีก คือ ถามว่า
พระพุทธเจ้าอยากตรัสรู้ แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีกิเลส

ตามกระทู้ และ คำถามเด็กที่ตั้งมา
ประเด็นอยู่ที่คำว่า อยาก

พจนานุกรม
อยาก [หฺยาก] ก. ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, ใคร่, เช่น อยาก
เป็นใหญ่เป็นโต อยากมีเงิน; หิว, กระหาย, (ใช้แก่อาหาร)
เช่น อยากข้าว อยากน้ำ.

อยาก เป็นความประสงค์ เมื่อเป็นทางโลก คือ ประกอบด้วยตัณหา นั่นคือเป็นกิเลส เป็นโลกียะล้วน ๆ
อยาก เป็นไปในทางธรรม ไม่ว่าโลกียธรรม โลกุตตรธรรม เป็นไปเพื่อกุศล เพื่อละตัณหา อุปาทาน ท่านเรียกว่า ธรรมฉันทะ หรือฉันทะ(ดูอ้างอิง)

ความมุ่งหมายในการนั่งสมาธิ เพื่อกำจัดหรือข่มกิเลส อย่างกลาง(เช่นนิวรณ์ ๕) และเป็นเหตุใกล้ชิดต่อเนื่องกับวิปัสสนากรรมฐานภาวนา(ทางอันเอก)เพื่อกำจัดกิเลสอนุสัย(เช่น อวิชชา)
ฉะนั้น อยาก +นั่งสมาธิจึงไม่เป็นกิเลส แต่ใช้คำผิดเพียงเบื้องต้น
รวมถึง ตรัสรู้ ซึ่งจิตหลุดพ้นจากกิเลสอย่างสิ้นเชื้อ จึงไม่ควรใช้คำว่า อยาก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเด็กใช้คำผิดเช่นกัน (ใช้ คำอยาก ผิดที่)

อ้างอิง
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ฉันทะ
      1. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความยินดี, ความต้องการ, ความรักใคร่สิ่งนั้นๆ, ความรักงาน
          (เป็นกลางๆ เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลก็มี, เป็นอัญญสมานาเจตสิกข้อ ๑๓, ที่เป็นอกุศล เช่นในคำว่า กามฉันทะ ที่เป็นกุศลเช่น ข้อ ๑ ในอิทธิบาท ๔)
      2. ฉันทะ ที่ใช้เป็นคำเฉพาะ มาเดี่ยวๆ โดยทั่วไปหมายถึงกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ
          ได้แก่ กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ความต้องการที่จะทำหรือความอยากทำ(ให้ดี);
          ตรงข้ามกับ ตัณหาฉันทะ คือ ความอยากเสพ อยากได้ อยากเอาเพื่อตัว ที่เป็นฝ่ายอกุศล
      3. ความยินยอม, ความยอมให้ที่ประชุมทำกิจนั้นๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่ด้วย, เป็นธรรมเนียมของภิกษุ ที่อยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมทำกิจของสงฆ์ เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะ คือแสดงความยินยอมให้สงฆ์ทำกิจนั้นๆ ได้
6/2/54 โพสต์โดย Miscellanous
8 จาก 11
อยากนั่งสมาธิ เกิดความอยาก ก็รู้ว่าอยาก จากนั้นสมควรนั่งก็นั่ง ไม่สมควรแก่เหตุก็ไม่นั่ง เหมือนกับอยากทั่วไป อยากกินรู้ว่าอยากกิน แล้วจะกินไหม ก็ใช้ปัญญาตัดสินว่าสมควรหรือไม่
6/2/54 โพสต์โดย GnAnti
9 จาก 11
กำลังนั่ทบทวนอยู่ค่ะว่ามันผิดพลาดตรไหน เพราะตัวเองชัดเจนกับเพื่อนทุกคนในกูรู แล้วส่วนใหญ่ในนี้จะรู้ว่าแป๋มมีแฟนแล้วเกือบจะหมดทุกคน
6/2/54 โพสต์โดย ขวัญถุง
10 จาก 11
หน้าคุ้นมากเลยคุณรู้จักฉันหรือเปล่า ฉันเห็นคุณเรียกฉันว่าขวัญข้าวด้วย มันแปลก ๆ ตรงนี้
หน้าตาแบบนี้ฉันเคยเห็นแต่นึกไม่ออกว่าที่ไหน
6/2/54 โพสต์โดย ขวัญถุง
11 จาก 11
ลองฟังดูนะจะได้ภาวนาเป็น www.wimutti.net
11/2/54 โพสต์โดย sky_winter_to_fly
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัญญาที่เป็นสมมาฐิติ
ดีจัยที่ท่านมาตอบคำถามนี้
กิเลสบังทุกข์
ใครสวดมนต์บ้างครับ
พระที่นำนั่งสมาธิวัดธรรมกายชื่ออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู