หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สำนักงานใหญ่ afta อยู่ไหน
สถานที่ | การศึกษา | เครือข่าย | ธุรกิจ | สังคม 12/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
น่าจะถามผิดครับ
........................................
AFTA หรือ อาฟต้า  (ASEAN Free Trade Area) เป็นข้อตกลงทางการค้า สำหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
.......................................
AFTA คืออะไร
 สำหรับ AFTA  หรือ เขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นข้อตกลง   โดยสมาชิกกลุ่มอาเซียนซึ่งกังวลต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นของตนได้รับ
การลงนามในสิงคโปร์   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535   ประกอบด้วยประเทศสมาชิก คือ บรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์และไทย
เวียดนาม  (เข้าร่วมในปี 2538) ลาว พม่า (เข้าร่วมในปี 2540) และกัมพูชา (เข้าร่วมในปี 2542) ดังนั้น AFTA ซึ่งย่อมาจากASEAN Free Trade-
Area หรือ เขตการค้าเสรีอาเซียน  จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อ
ป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก  โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้า    การลดภาษีและอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี   รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครง
สร้างภาษีศุลกากร เพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี
...........................................
ส่วนที่ถามเรื่องสำนักงานใหญ่ คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ( Association of South East Asian Nations : ASEAN ) เรียกสั้นว่า อาเซียน ครับ เรื่อง afta ก็ได้มาจากชาติสมาชิกในอาเซียนนี้ละครับ
..........................................
อาเซียน    หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ( Association of South East Asian
Nations : ASEAN ) อาเซียนเป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมือง      และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  บรูไน  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม และพม่า     โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน ในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก  และการ
ธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่  และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ     สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงจาร์กาต้าร์ ประเทศอินโดนีเชีย      ปัจุจบันมีเลขาธิการเป็นคนไทย คือ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ์   และประธานอาเซียนปัจจุบันก็คือ ประเทศไทย
เช่นกัน  
http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_8-sep/ceaksong.html  
.........................................................................
สำนักงานใหญ่        กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Copyright 2009 ASEAN Secretariat. All rights reserved
The ASEAN Secretariat · 70A Jl. Sisingamangaraja · Jakarta 12110 · Indonesia
Tel : (6221) 7262991, 7243372 · Fax : (6221) 7398234, 7243504
http://www.aseansec.org/
.........................................................................
12/11/53 โพสต์โดย คะน้าหมูกรอบ
2 จาก 2
สิงค์โปร ครับ สำนักงานใหญ่ ของกลุ่ม AFTA

AFTA เป็นส่วนหนึ่งของ AEC ทำเกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรี เท่านั้น

AEC เป็นเพียงเสาหนึ่งของประชาคมอาเซียน ASEAN
8/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บริษัทไหนรับ ติดตั้งโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ของสำนักงานบ้างค่ะ?
...จะจ้างสำนักงานบัญชีทำไม?....(วะ)
"สศร." ย่อมาจากอะไร ?
บทสนทนาภาษาอังกฤษแนะนำในสำนักงาน
ประวัติวัน228ของไต้หวัน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู