หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กลอนที่มีคำควบกล้ำ
ช่วยหน่อยนะคะ (ครูเขาไม่ได้ให้แต่งเอง แต่ให้สืบค้น กรุณาอย่าเข้าใจผิดนะคะ)
กาพย์กลอน | ภาษาไทย 2/7/53 โพสต์โดย rita'book
คำตอบ
1 จาก 3
ขอรายละเอียดด้วยครับ...

ไม่เข้าใจคำถาม
2/7/53 โพสต์โดย eaBkai
2 จาก 3
คำควบกล้ำ ( อักษรควบ ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
คำควบกล้ำ ( อักษรควบ ) มี 2 ชนิด คือ

       คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

       พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน รวนแปร ขรุขระ พระตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง

       พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า

       พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน

       คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไป

       คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้า ศรี ศรัทธา สร้าง เสริม สร้อย สระ สรง สร่าง

       คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา
อ้างอิง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3

กลอน

จะกอดแก้ว ด้วยกลอน ขจรกรุ่น    เป็นอกหนุน อุ่นเนื้อ เมื่อนอนหนาว    
    แล้วร้อยดาว เรียงดวง เป็นรวงดาว    สว่างพราว กระพริบพริ้ม ชมฉิมพลี    

---------------------

ฝนเพิ่งขาด เม็ดหมด ไปหมาดหมาด    ที่ตลาด คนไป เป็นหมู่หมู่    
         ทุเรียนปล้อน เนื้อปลิ้น เป็นพูพู    เข่งปลาทู ซ้อนทับ เป็นกองกอง    
                               ....เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์

อ้างอิง http://www.watcharina.com/board/index.php?topic=1550.0;wap2

ไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่ นี่หมายความว่าจะต้องมีเยอะแค่ไหนกี่คำ!!! แต่สองบทนี่มีคำควบกล้ำอยู่ในนั้นน่ะ
2/7/53 โพสต์โดย คิตตี้
3 จาก 3
ฟลุค
15/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อใดไม่มีคำควบกล้ำแท้
คำว่าเสริมสร้าง อ่านว่า อย่างไร
คำควบกล้ำเเท้หมายถึงอะไร
ช่วยด้วยครับ ออกเสียง ร. เรือ ยังไง
เรียน pronunciation ที่ไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู