หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สัมมาชีพ หมายถึงอะไร
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 28/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
อาชีพที่สุจริต เป็นอาชีพที่ไม่ตั้งอยู่บนการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
28/8/55 โพสต์โดย ๋Jade
2 จาก 3
สัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพ ภายใต้กรอบอริยมรรคที่มีสัมมาทิฐิเป็นตัวนำ หากกล่าวให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
จะหมายความถึงการทำมาหากินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม

กล่าวคือความสุขของตน และคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มุ่งไปกระตุ้นตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์


ลองเข้าไปอ่าน -- มูลนิธิสัมมาชีพ
28/8/55 โพสต์โดย Koornor
3 จาก 3
อาชีพที่ทำแล้วไม่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน  และตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนด้วย
28/8/55 โพสต์โดย โอ อรุณชัย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความโลภหมายถึงอะไร
อัจกลับแห่งปัญญา หมายถึงอะไร
ธรรม ในความหมายต่างๆ
[_||||__ ข้องใจมาก ๆ __|||►
ฝันเห็นพระพุทธรูป พระ บูชาต่างๆ มีความหมายอะไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู