หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่
เพราะมนุษย์ประมาท คิดว่า ตนเป็นของตน ตนไม่ตายง่ายๆ
มนุษย์จึงมีอายุขัยลดลง 1 ปีในทุกๆร้อยปี
ซึ่งตอนนี้มนุษย์มีอายุขัยอยู่ที่ 75 ปี
จนถึงเวลาที่มนุษย์มีอายุขัยเหลือ 10 ปี สำนึกได้ว่าตัวเองใกล้สูญพันธุ์ก็มั่นทำความดี
และในทุกๆร้อยปี อายุขัยของมนุษย์ค่อยๆเพิ่มขึ้น 1 ปีอีกจนถึง 80000 ปี
ถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ลงมาจุติ นามว่า พระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรย

ซึ่ง หลัง พ.ศ.5001 จะเป็นยุคโลกไร้ศาสนา ไม่อยากคิดเลยว่าโลกจะอยุ่ในสภาพใหน
นับตั่งแต่นี้แล้วอีก 80,000,000 + 65,000 ปี โลกจึงจะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีกครั้ง
แสดงว่า คุณโชคดีมากที่ได้เกิดในขณะพุทธศาสนายังอยู่  
ศาสนา 24/7/53 โพสต์โดย เด็กวิศวะ
คำตอบ
1 จาก 5
มันไม่ใช่เรื่องของโชค หรือ ชะตา อะไรหรอกครับ


เพราะ  ศาสนาเราไม่ได้สอนให้ ยึดมั่นใน ตัวตนใดๆ  แม้แต่ศาสดา


ฉะนั้น  พุทธ  แท้ๆ อยู่ที่การทำ การปฏิบัติ   โดยนำแนวทาง ซึ่ง  พระศาสดา  แนะ ไว้ให้แล้วมาปฏิบัติ


เห็นมั๊ยว่า  สรุป มันอยู่ที่ตัวเอง     ไม่ใช่ อยู่ที่ ศาสดา  หรือ ศาสนา
24/7/53 โพสต์โดย แดง จริงๆ
2 จาก 5
มันนานกว่านั้นครับ
พออายุไขเคลื่อนที่มาที่10ปี แล้ว ก็เพิ่มขึ้นไปจนถึงอสงไขปี คือเลข1 ตามด้วยเลข ศูนย์ 140 ตัว
จากนั้นอายุไขจะเลื่อนลงจนถึง 80000ปี พระศรีอรินเมตไตรย จึงมาจะจุติ
24/7/53 โพสต์โดย โบยากุจัง
3 จาก 5
ขอแก้ไขนิดหน่อย ... นะ

พระศรีอริยะเมไตร จะเกิดตอนปลายกัป แต่ไม่ใช่โลกใบนี้ ในหนึ่งโลกธาตุ จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพียง ๑ พระองค์เท่านั้น เราจึงเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า บุคคลผู้เป็นเอก ... แปลว่า โลกนี้ต้องแตกก่อน มนุษย์ก็จะได้ไปอยู่โลกใบใหม่

ระยะเวลาของกัป ก็ไม่ใช่ไม่กี่หมื่นปี กับมีอายุนับประมาณไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า หากจะเอาก้อนดิน ขนาดกว้าง ๑๖ กิโลเมตร ยาว ๑๖ กิโลเมตร สูง ๑๖ กิโลเมตร มาวางไว้บนดิน ใน ๑๐๐ ปี เทวดาเอาผ้าทิพย์มาลูบ ๑ ครั้ง จนก้อนดินเรียบเหลือเท่าแผ่นดิน เวลาที่ผ่านไปนั้นยังน้อยกว่ากัป ถ้าเปลี่ยนก้อนดินเป็นก้อนหิน ก็ยังน้อยกว่ากัป ถ้าเปลี่ยนก้อนหินเป็นก้อนเหล็ก จึงจะประมาณได้ ๑ กัป

จุติ แปลว่า ตาย ไม่ได้แปลว่าเกิด ต้องใช้คำว่า จุติมาเกิด ไม่ใช่ลงมาจุติ

หลังจากสิ้นพุทธศาสนาในโลกนี้แล้ว ไม่ใช่โลกจะไม่มีศาสนา เพียงแต่ว่า จะเว้นว่างจากศาสนาพุทธ ศาสนาพรามหณ์ก็จะกลับมาเจริญ ภายหลังที่มนุษย์มีอายุเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๑๐๐ ปี ก็จะเกิด ปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นมา แปลว่า ก่อนถึงยุคพระศรีอริยะฯ ก็ยังจะมีผู้ที่บำเพ็ญตนมาจนสำเร็จบรรลุมรรผลนิพานได้
24/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
4 จาก 5
ต่อจากคุณ darkcoder

จากตำราที่ผมใช้ศึกษา 5 อัน จากหลายๆอัน
บอกว่าโลกจะถูกทำลาย หมดสิ้นเมื่อ 256อันตรกัป (1มหากัป)
๑ มหากัปจะมีการทำลาย เพียง ๑ ครั้ง
ใน1มหากัป จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ ถ้ามี จะไม่เกิน 5 พระองค์


๑ อันตรกัป เท่ากับระยะเวลาที่อายุของมนุษย์ ไขลงจากอสงไขยปีจนถึง ๑๐ ปี แล้ว
ไขขึ้นจาก ๑๐ ปี จนถึงอสงไขยปีอีก ครบ ๑ คู่ เรียกว่า ๑ อันตรกัป
อสงไขยปีเท่ากับเลข ๑ ตามด้วยเลขศูนย์ ๑๔๐ ตัว


มหากัปของเรานี้จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น ๕ พระองค์
เรียกว่า ภัทรกัป ซึ่งเป็นกัปที่เจริญที่สุด
24/7/53 โพสต์โดย โบยากุจัง
5 จาก 5
ขออนุโมทนากับทุกความเห็นด้วยครับ
24/7/53 โพสต์โดย lam-inter
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำบุญอย่างไรให้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
ตายแล้วไปไหน???
มนุษย์โดยปกติ นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว....ระลึกชาติได้กี่ชาติเป็นอย่างมาก
ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยนี้จะมีความคิดจะทำอย่างไร
1. ในวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลก สามารถทำบุญให้สัตว์ในมหานรกได้หรือเปล่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู